คนเกิດ 4 วันนี้ “องค์ปู่พญานาค” จะให้พร ให้เงินทอง พ้นเคราะห์กssมและสิ่งชั่ วร้ า ย

คนเกิດ 4 วันนี้ “องค์ปู่พญานาค” จะให้พร ให้เงินทอง พ้นเคราะห์กssมและสิ่งชั่ วร้ า ย
อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่ สิ้นสุดปีจอ 2563 ซึ่งบางคนปีนี้ก็พบแต่เ รื่ อ งของความสุข มีเงินทองเหลือใช้ แต่ในขณะที่หลาย คนอาจเจอบททดสอบเข้ามาชีวิตทำให้เกิດความลำบาก ในบางครั้งเ รื่ อ งของโชคชะตาก็เป็นหนึ่งในตัวกำหนดชีวิตของเรา แต่ทั้งนี้ คนเกิດ 4 วันต่อไปนี้ มีเกณฑ์พญานาคจะให้โชค หลังจากที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาพบเจอแต่อุปสรรค เคราะห์ซ้ำกssมซัด ทาทางออกไม่เจอ แต่ต่อจากนี้ไป “องค์ปู่พญานาค” จะให้พรให้เงินทอง พ้นเคราะห์กssมและสิ่งชั่ วร้ า ย จะเริ่มมีสิ่งดีเข้ามา การงานเริ่มเข้าที่ ซึ่งได้แก่คนเกิດ 4 ต่อไปนี้

  1. คนเกิດวันพุธ

คนเกิດวันพุธ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

  1. คนเกิດวันศุกร์

คนเกิດวันศุกร์มักมี๑วงชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะกssมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิດมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกssมจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม

  1. คนเกิດเสาร์

คนเกิດวันเสาร์มักมี๑วงชะตาแข็ง แม้ช่วงใด๑วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ า ยก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ

และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคน๑วงแข็งมาก ในจำนวนปีเกิດทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิດวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

  1. คนเกิດวันอาทิตย์

คนเกิດวันอาทิตย์มักมีวาสนา ดี จึงมักมี๑วงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนา ดี๑วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิດวันอาทิตย์ ๑วงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

ขอขอบคุณ : Chonburipost