วิธีเช็กขั้นเบื้องต้น ติด-ไม่ติดเ ชื้ อ ไ ว รั ส โควิด-19

วิธีเช็กขั้นเบื้องต้น ติด-ไม่ติดเ ชื้ อ ไ ว รั ส โควิด-19
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้การระบาดของเ ชื้ อ ไ ว รั ส โควิด-19 ถือว่าเข้ามาใกล้ตัวทุกคนเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปไหนมาไหนก็ต้อง ระมัดs ะวั งตัวให้เป็นอย่างมาก ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงพื้นที่ เ สี่ ย ง คนเยอะๆ

ล่าสุด ทางด้านเพจ มหัศจ ร ร ย์สกลนคร ก็ได้โพสต์ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตตัวเองว่า ติด-ไม่ติดโควิด-19 ง่ายๆ สังเกตอากาศต่างๆ โดยทางเพจระบุว่า

 

วิธีเช็กเบื้องต้น ติด- ไม่ติด “โควิด-19” จากม ห า วิ ท ย าลัยสแตนฟอร์ด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ควรเช็กแ บ บนี้ทุกเช้า

– หายใจลึกๆ และกลั้นหายใจให้ได้นานกว่า 10 วินาที ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้โดยไม่ไอหรือไม่มีอาการอ ย่ างอื่น เช่น แน่นหน้าอก นั่นแสดงว่า ยังไม่มีพังผืดในปอด ซึ่งถ้าเป็นการบ่งชี้โดยพื้นฐานว่าเรายังไม่ติดเชื้อ

นี่ก็เป็นวิธีการในการสังเกตตัวเองว่าติดหรือว่าไม่ติดเชื้อไ ว รั สโควิด-19 พร้อมกับวิธีการป้องกันเชื้อ การปฎิบัติตัวให้รอดการแพร่ระบาดในตอนนี้ ดูไว้เป็นความรู้และนำไปใช้ด้วยนะครับ