อ่านเลยประกาศจากประกันสังคม ถึงคนที่ทำงานบริษัท และ จ่ายประกันสังคมอยู่ทุกเดือน

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการนำส่งประกันสังคม นอกจากมาตรการทางภาษี ที่ออกมาเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโควิดแล้วนั้น ล่าสุด กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการ ลดอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิดเช่นกัน

สำนักงานประกันสังคม กับมาตราการปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม วันที่ 24 มี.ค.2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้างให้เหลือ 1% และนายจ้างให้เหลือ 4% เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีแผนจะเริ่มตั้งแต่มีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

อัตราการถูกหักเงินสมทบประกันสังคม ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือน หรือลูกจ้าง จะมีเพดานถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม อยู่ที่ 5% หรือ 750 บาทต่อเดือน นับจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน และหากลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของลูกจ้างให้เหลือเพียง 1% ต่อเดือน ลูกจ้างจะถูกหักเงินเพื่อส่งกองทุนประกันสังคมเหลือเดือนละ 150 บาท นั่นหมายความว่า ในระยะเวลา 3 เดือนที่มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งลูกจ้างจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน

หมายเหตุ การปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับในปัจจุบัน และมาตรการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น เป็นเพียงมาตรการที่ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตนเท่านั้น

และล่าสุด ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า Lex Mt Vtec ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศจากประกันสังคมวันที่ 25 มีนาคม 63 คนทีทำงานบริษัทและจ่ายประกันสังคมอยุ่ทุกเดือน ปกติฐานเงินเดือน 15,000 ขึ้นไปจะหัก 5เปอร์เซ็น เท่ากับ 750 แต่เนื่องจากสถานการตอนนี้สถานการณ์โควิด ประกันสังคมช่วยเหลือ ลดหักค่าประกันสังคมเหลือ 1% เท่ากับ 150 บาท

ถ้าอย่างนั้น ใครเงินเดือนออกแล้วเช็คสลิปเงินเดือนด้วย ถ้าถูกหัก 5% ให้ขอคืนจากบริษัทได้เลย ถ้าใครเงินเดือนยังไม่ออกก็รอดูว่าบริษัทหักเราไปเท่าไร กี่เปอร์เซ็น เขาจะหัก1เปอร์เซ็น ช่วยเรา 3 เดือนครับ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ผมได้คืนแล้ว 600 บาท จากบริษัทผม

หัก 1% เป็นเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ดีอย่าลืมนะครับสิ้นเดือนนี้เราจ่าย ประกันสังคม 1% หรือ 150 บาทจนถึงเดือนพฤษภาคม นะครับ หลังจากนี้หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็รอดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยอีก

ขอบคุณ ประกันสังคม Lex Mt Vtec