“โ ค วิ ด 1 9” สอนอะไรให้แก่เรา (อ่านแล้วดีมากๆ)

C o v i d – 1 9 สอนอะไรเรา เขามาเบรคให้โลกที่หมุนเร็ว โลกที่กำลังร้อนได้มีเวลาพัก ตรึกตรอง อะไรบางอย่ าง ขอบคุณโ ค วิ ดนะที่มาสอนครูและโลกว่า

  1. เห็นไหมว่าสุดท้ายมนุษย์ต้องการอะไร ก็ ปัจจัย4 ขอ มีกิน มีที่นอน มีย ารั กษ าโ ร ค มีเครื่องนุ่งห่ม ในวันที่วิกฤติเกิດ การมีรถแพง ชุดหรู ของพวกนี้จะไปมีค่าอะไรถ้าเทียบกับหน้ากากอนามัยซักชิ้นในวันที่เราข า ดแคลน ไข่ต้มซักฟองในวันที่ท้องหิว
  2. ไหนล่ะ ຣวຢ-จน ไหนล่ะ เขา-เรา ไหนล่ะ ศาสนานั้น-ศาสนานี้ ชาติเขา- ชาติเรา ความแก่ เจ็ບ ต า ย มันเคยเลือกไหม
  3. ทำงานกันบ้าคลั่งเพื่ออะไร เพื่อมีเงิน มีเงินเพื่ออะไรเพื่อได้ซื้อเวลาและความสุขสบายให้ตัวเองหรือคนในครอบครัว วันนี้โ ค วิ ดเค้าจัดให้ ไม่ต้องออกไปวิ่งคลั่ง ได้ให้เวลากับครอบครัวเต็ม

อยู่กับตัวเองจริง แล้วเราใช้เวลานั้นคุ้มค่าหรือยัง หาความสุขตรงหน้าเป็นหรือยัง ได้ฟังคนตรงหน้าบ้างไหม ได้ฟังตัวเองบ้างไหมหรือกำลังร้อนรนที่ต้องอยู่กับคนที่ชื่อว่า “ตัวเอง” ตามลำพัง ลองผูกมิตรกับเค้าดูในเวลานี้ อยู่กับตัวเองอย่ างมีความสุขให้เป็น

  1. วันนี้มันกำลังทำให้เราเห็นตัวเองว่าเมื่อเกิດวิกฤติของจริง ทุกวิชาที่เรามี วิชาที่ได้ใช้จริงทุกคนคือวิชารั กษ าใจ แล้ววิชาใจที่เรียนมาฝึกมามันอยู่ ที่หัวกับปาก หรือว่ามันอยู่ในหัวใจในทุกการกระทำ ได้เอามาใช้หรือยัง เห็นหรือยังว่าต้องฝึกทุกวัน
  2. เมื่อทุกอย่ างไม่เป็นเหมือนเดิม คำว่าไม่มี อะไรเที่ยง ไม่มีอะไรแน่นอนหรือเป็นของเรา ได้หยุดเข้ามาในหัวใจเราบ้างไหม
  3. เมื่อความคับขันเกิດ เนื้อแท้ของเราจะปรากฎให้เราเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัว ไหนที่มุ่งมั่นในการกักตุนเอาตัวเองรอด บางคนก็ยืนยันที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะมั่นใจในความแข็งแรงของตัวเองแต่ไม่ได้นึกถึง

ความแข็งแรงของคนอื่น หรือเราเลือกเป็นคนเสียสละมองหาหนทางในการช่วยเหลือคนอื่นให้รอดไปด้วยกัน สละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

  1. งานที่เคยบ่นว่าเหนื่อย วันนี้เห็นค่าของงานมากขึ้นไหม ว่าดี ไหนที่มีงานทำ ดี ไหนที่มีใครบางคนเค้ายังเชื่อมั่นศรัทธาให้เราเป็นส่วนหนึ่งไปกับเขา นึกขอบคุณลูกค้า คู่ค้า เจ้านาย บ้างไหม
  2. สิ่งที่เคยอย ากทำแต่บอกว่าเวลาไม่มี โ ค วิ ดจัดให้เต็ม หลังจากนี้อ้างไม่ได้แล้วนะ
  3. ถ้าเราต้องต า ย วันนี้หรือคนที่เรารักจะต้องจากไป มีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำ มีอะไรที่เราเสียดาย ใช่หน้ากากที่เรามีเป็นร้อยอันในบ้านหรือ ใช่เงินทองที่มีอยู่นับล้านหรือ หรือขอเพียงโอกาสในการทำความดีกับคนที่เรารัก

ได้ดูแล บอกรัก รวมถึงโอกาสในการสร้างประโยชน์สะสมบุญ ได้ช่วยเหลือผู้คน สะสมอริยทรัพย์ในหัวใจที่จะเดินทางต่อไปกับเรา เวลาที่เรายังมีอยู่ เราใช้ไปกับอะไร ใช้ไปกับความรักหรือความเ ก ลี ຍ ด ชัง

ใช้ไปกับการได้มาหรือให้ไป ใช้ไปกับการจับผิดเ รื่ อ งของคนอื่นหรือการพัฒนาจิตใจตัวเอง ได้เกิດมาแล้ว บางคนรอแก่ค่อยปฏิบัติธรรม ความต า ย มันรอเราเหรอ

สุดท้าย ขอขอบคุณโ ร คนี้ที่มารั กษ าโ ร คให้ชาวโลกทุกคนได้ตื่นรู้จากการละเมอเดินมาทั้งชีวิต ขอบคุณที่มาทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรประมาทในทุกลมหายใจ พึงมีสติอยู่กับตัว ใช้ประโยชน์จากทุกลมหายใจให้คุ้มค่า อยู่กับคนตรงหน้า สิ่งตรงหน้าและปัจจุบันขณะอย่ างรู้คุณ

ที่มา : ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ