ได้หรือไม่ได้ต้องดู วิ ธี ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยา

เป็นกระแสร้อนแรงมาก ในวันที่ 8 เมษยยน 2563 ปริญญาชีวิตนั่งเกาะติดจอเลย ถึงข่าวสารจากกรณีรัฐบาลรัฐบาลได้รับผลกระทบจากการแพร่ร ะบา ด โดยการแจกเงินเยียวย าเดือนละ 5,OOO บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้ข ย ายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือนระหว่าง เม.ย.-ก.ย.2563 หรือคนละ 3O,OOO บาท

สำหรับการรับเงินเยียวย า 5,OOO บาท ที่รัฐบ าลออ กมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการ ระบา ด ผ่านการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น เบื้องต้นเตรียมแจกเงินจำนวนนี้ให้ไม่เกิน 8 ล้านคน

ล็อตแรกในการจ่ายเงินเยียวย า 5,OOO บาทคือวันที่ 8 เม.ย. จะจ่ายให้ก่อนประมาณ 2 แสนคน วันที่ 9 เม.ย. ประมาณ 7 แสนคน และวันที่ 1O เม.ย. อีก 6 แสนกว่าคน ส่วนคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือ กจะได้รับเอสเอ็มเอสในวันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไปว่าไม่ผ่านคุณส มบัติ

ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะ “ผลการตรวจสอบสิทธิ”ต ามขึ้นตอนนี้

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2 แล้วกดที่คำว่า “ตรวจสอบสถานะ”

3 ระบบจะเข้าสู่หน้า “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยี ยวย าฯ” ให้กรอ กข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน เดือน ปีเกิດ

4 จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้น ต อนใด
ถ้าใครผ่านจะได้แบ บนี้

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 นี้ ก็ได้มีข่าวมากมายออกมาทั้งกรองและไม่กรอง อันนี้ไม่รู้จะเชื่อใครดี บ้างก็ออกมาปั่นกระแสให้ตัวเอง บ้างก็บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่ลงเล่น ก็ได้เงินกับเขา โถว์น่าสงสารชาวบ้านตาดำ บางคนก็บอกว่าช่วงนี้โดนพักงาน แต่เงินเก็บมีในบัญชีเป็นล้านก็ได้รับเงินเยียวย าด้วย

แต่ตาสีตาสาแถวบ้านไม่มีเงินเก็บสักบาทเดียวแทบจะคลานขอข้าววัดกิน กลับไม่ได้รับเงินตรงนี้ งานก็ไม่ได้ทำ ของก็ขายไม่ได้ อาชีพรับจ้างก็ไม่มีคนจ้างแบ บนี้ก็น่าเห็นใจ ยังไงก็รอลุ้นในวันที่ 9 และ 1O เมษายนกันก่อน เผื่อจะได้อย่างทั่วถึงเน๊อะ

ขอบคุณ เราไม่ทิ้งกัน

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต