ธนาธร แจกเงิน 3 พัน ไ ม่ต้องพิสูจน์ความจ น

วันที่ 1 พ.ค. คณะก้าวหน้า – Progressive Movement ได้จัดกิจกร รม MAYDAY วันกร รมกรสากล โดยมีการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เพื่อการสนับสนุนศิลปินนักดนตรีอิสระที่ไ ม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงเวลาล็อกดาวน์

โดยรายได้จากการระดมทุนบริจาคเงินระหว่างคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด


ทั้งนี้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ได้ประกาศแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3 พันบาท โดยไ ม่ต้องพิสูจน์ความจน วิธีการขอรับเงินรอบแรก ดังนี้

1 ระบุรหัส “24”

2 ระบุ “ชื่อ-สกุล”

3 ระบุ “เลขบัญชีธนาคาร”

4 ระบุ “เหตุการรับเงิน”