ไม่ใช่เงินของรัฐ ผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม บุกกระทรวงแรงงาน

เพจ The Reporters ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบเรียกร้องกระทรวงแรงงานแก้กฎหมายให้ให้ ผู้ประกันตน เลือกรับเงินสะสมกองทุนได้โดยไม่ต้องรอให้อายุครบ 55 ปี กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม บุกกระทรวงแรงงานขอยื่นจดหมายเปิดผนึกให้หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาให้ผู้ประกันสามารถนำงินจากเงินออมกองทุนชราภาพมาใช้ ร้อยละ 30ถึง50 ก่อน

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจย่ำແย่ ตามแต่ท่านจะพิจารณาและขอให้แก้ไขเนื้อหาในมาตรา 77 ทวิ ว่าด้วยกองทุนชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ระหว่างจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญไม่ว่าผู้ประกันตนจะส่งสมทบมากี่งวดด้วย

และผู้ประกันตนเองสามารถนำงินจากกองทุนนี้มาใช้ได้ก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งให้หามาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตนหลังจากครบกำหนด 90 วัน ในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพราะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเชื่อว่าภายในระยะเวลาหลังจากครบ 90 วัน ผู้ประกันตนยังไม่สามารถพลิกพื้นจากวิกฤตได้แน่นอน

นาย บูรณ์ อารยพล ตัวแทนกลุ่มผู้ประกันตนกล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมากลุ่มได้ยื่นหนังสือไปที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานไปแล้วแต่ได้รับหนังสือตอบกลับด้วยเนื้อหาที่ประกันสังคมอ้างแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่ได้แสดงความจริงใจในการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่กำลังเดือดร้อนอย่างมากในภาวะวิกฤตนี้

ดังนั้นทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจึงมีความจำเป็นต้องกลับมาเรียกร้องร้องและขอคำตอบอีกครั้ง และกลุ่มผู้ประกันตนหลายคนก็เดือดร้อนมาก บางคนถูกนายจ้างพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้าง

ทั้งนี้ระหว่างที่กลุ่มผู้ประกันตน ยื่นข้อเรียกร้องไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานลงมาติดต่อขอรับหนังสือหรือสอบถามทำให้ลุงผู้ประกันตนที่หมายเรียกพร้อมยืนยันว่าหากวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ลงมารับหนังสือก็จะไม่เดินทางกลับและจะปักหลักชุมนุมอยู่ที่กระทรวงแรงงาน

โพสต์ดังกล่าว

เรียกได้ว่าหากคืนเงินประกันสังคมให้จริงจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการกู้ยืมได้เป็นอย่างมาก

แหล่งที่มา : esancuisine