ข่าวดี ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 200,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่มีกำหนดรายได้ขึ้นต่ำ

ข่าวดี ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 200,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่มีกำหนดรายได้ขึ้นต่ำ
สำหรับใครที่คิดอย า กจะลงทุนแต่ข า ดเงินทุนและไม่รู้จะกู้กับธนาคารไหนดีวันนี้ทางทีมงานก็จะนำข้อเสนอดีมาให้ทุกคนได้รู้กันว่าในตอนนี้มีสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารธกสมาฝากแน่นอนว่าทุกคนนะไม่ต้องกังวลในเ รื่ อ งของการกำหน๑วงเงินขั้นต่ำซึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะทำอาชีพอะไรก็ตาม หรือคุณจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้ได้กับสินเชื่อ 108 อาชีพ

ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระและธนาคารธกสก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการต้องใช้เงินจึงได้มีการทำข้อเสนอเงินกู้กับสินเชื่อ 108 อาชีพเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเสื่оมสภาพคล่องในเ รื่ อ งของการรับจ้างหรือประกอบกิจการส่วนตัวซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถกู้ได้โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะนั้นจะเป็นผู้กำหนดเอง

ด้วยใครที่ต้องการสมัครก็จะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปโดยเอกสารที่นำมาสมัครนั้นสามารถนำไปสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ที่ทุกสาขา ง

คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพรับจ้างหรืองานประจำหรือเรียกง่ายว่าอาชีพอะไรก็ได้

เอกสารประกอบการกู้นั้นก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกันถ้ามีและใบรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากแสดงในการ
โอนฉบับจริงโดยในกรณีของผู้ที่ดำเนินกิจการจะต้องแสดงหลักฐานในการยืนยันชำระภาษีด้วยซึ่งจะไม่มีการระบุว่าผู้นั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่

โดยวิธีการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาหรือโทรติดตามสอบถามได้ที่เบอร์ 02 5550 555