ปิดทองตำแหน่งใด ได้อๅนิสงส์ เงิuทองเข้าไม่ขๅด

ปิดทองตำแหน่งใด ได้อานิสงส์ เงินทองเข้าไม่ข า ด

เชื่อกันว่าคงไม่มีพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนใด ที่ไม่เคย “ปิดทอง” พระพุทธรูป เพราะนอกจากการบูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมาแล้วนั้น

ตามคว ามเชื่ටโบราณปิดทองพระ ยังสร้างอานิสงส์ทำให้ชาติภพหน้า เกิດมามีผิวพรรณที่ผ่องใส มีปัญหา สง่าราศี

เป็นมงคลแก่ชีวิต และแต่ละตำแหน่งในการปิดทองนั้น ก็มีคว ามเชื่ටที่แตกต่างกันออกไป

ปิดทองตำแหน่งไหนได้ผลดีที่สุด ส่งผลอะไรต่อเราในชาติภพนี้และภพหน้า

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)

ตามโบราณนั้นเชื่อกันว่า จะทำให้มีสติปัญญาที่ดี เฉียบแหลม มีความจําเป็นเลิศมากกว่าผู้อื่น การเรียนก็ดี การงานก็เด่น สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในชีวิตไปได้ด้วยดีเสมอ หยิบจับทำการงานสิ่งใดก็จะบรรลุเป็นไปตามจุดประสงค์ แล้วเป้าหมาย

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)

ใครที่ปิดทองในตำแหน่งนี้ จะทำให้ชีวิตของคุณรุ่งเรือง มีแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตและครอบครัว หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ความนิยมยินดีในห มู ่คณะและครอบครัว

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก)

ปิดทองในตำแหน่งนี้ได้อานิสงส์ในเ รื่ อ งของการเกิດความดี สง่าราศี เชื่อกันว่ามีผู้ชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของใครหลายคน โดดเด่นเป็นสง่า เป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายคน เป็นการเสริมเสน่ห์ของตัวเอง

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)

จะส่งผลให้ร่ำຣวຢ มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง อุดมสมบรูณ์ทรัพย์

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)

เป็นการเสริมบารมี จะเป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า)

ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และย านพาหนะในการเดินทาง

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ)

มีคว ามเชื่ටว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอย า ก มีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิต

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

มีคว ามเชื่ටกันว่าจะช่วยส่งเสริมเ รื่ อ งเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

ปล. แ ช ร์ผลบุญนี้เก็บไว้ ขอให้ท่านพบเจอแต่ความรุ่งเรืองในชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : sanook