5 ราศีไหนที่ช่วงนี้-มีโอกาสรับทรัพย์รับโชค

5 ราศีไหนที่ช่วงนี้-มีโอกาสรับทรัพย์รับโชค

อันดับที่ 5 ราศีกุมภ์
ช่วงนี้คนรักหุ้นส่วนให้โชคให้ลาภ หากช่วงเวลานี้ชาวราศีกุมภ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักคู่ครองหุ้นส่วน มีโอกาสพัฒนากิจการงานนำมาซึ่งรายได้รวมถึงได้รับผลประโยชน์โชคลาภอีกด้วย

อันดับที่ 4 ราศีสิงห์
มีโอกาสได้รับโชคลาภผลประโยชน์จากคนในครอบครัวคนใกล้ชิด ช่วงเวลานี้หากเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีโอกาสโชคดีได้ผลประโยชน์รับโชคถูกรางวัล

อันดับที่ 3 ราศีธนู
หากเดินทางไกลมีโอกาสได้ลาภและผลประโยชน์ มีคนนำผลประโยชน์มาให้ เดินทางติดต่อประสานงานธุรกิจได้รับการตอบรับที่ดี

อันดับ 2 ราศีกรกฎ

มีโอกาสในเ รื่ อ งของลาภผล การงานก่อให้เกิດรายได้ ประกอบกับดาวเจ้าเรือนภพลาภะโชคลาภนั้นโคจรเข้าสู่ภพกดุมภะ มีโอกาสค้าขายเกิດกำไร เ สี่ ย ง โชคมีโอกาสถูกรางวัล หากช่วงนี้เน้นเ รื่ อ งงานจะประสบความสำเร็จได้กำไรโดดเด่นชัดเจน

อันดับ 1 ราศีตุลย์
มีโอกาสได้รับโชครับทรัพย์ชัดเจนในช่วงนี้อย่างมาก ดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดี ประกอบกับดาวเจ้าเรือนภพการเงินโคจรสัมพันธ์ถึงภพลาภะ ได้ตำแหน่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นเกณฑ์ “ธนโยค” หากมีการตระเตรียมวางแผน ชาวราศีตุลย์มีโอกาสได้รับเงิน มีโอกาสได้รับโชคลาภในช่วงเวลานี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก หมอโอม ถอดรหัสชีวิต