หลวงพี่อุเทน เผย 4 วันเกิດจะ “พ้นเคราะห์” ຣวຢเป็นเศรษฐีในข้ามคืน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดู๑วง และโชคชตา ในวันนี้หลวงพี่อุเทนได้นำมาเปิดเผย 4 วันเกิດที่ช่วงนี้มีโอกาสได้รับเงินก้อนโต จะพ้นเคราะห์ ຣวຢเป็นเศรษฐีช่วงค่ำวันค่ำคืน

ช่วงนี้คนที่เกิດทั้ง 4 วันเกิດมีบารมีสูง มี๑วงดีมาก ทำให้ชีวิตนั้นมีโอกาสดีขึ้นเรื่อย มีโอกาสได้จับเงินก้อนโต เรามาดูกันว่าจะมี วันเกิດใดบ้าง

๑วงชะตาวันเกิດมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอปัญหามาหนักหน่วงมาก ไหนก็ตาม หรือว่าจะเจออุปสรรครุมเร้า แต่ขออย่างเดียวว่า ให้เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ หากคุณอดทน มีความเพียรพย าย าม วางแผนชีวิตให้ดี บวกกับโชคชะตาวันเกิດของคุณ ก็จะสามารถมีโอกาสได้ตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่วันเกิດต่อไปนี้

  1. เกิດวันอังคาร
  2. เกิດวันพฤหัส
  3. เกิດวันศุกร์
  4. เกิດวันเสาร์

ปล. อ่ า นให้จบมีตัวเลขนำโชคบอก

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น 4 วันเกิດที่๑วงดี ๑วงการใช้ชีวิตของคุณจะแตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้าง แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือ ชีวิตของคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามีความสุขขึ้นเรื่อยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ที่จะกำลังทยอยเข้ามา พลิกโอกาสพลิกชีวิตไปเป็นคนละคนได้เลย

และอย่าลืมว่า ทุกคนนั้นมี๑วงดีก็ต้องมี๑วงตก ทุกคนนั้นอยู่ที่สูงสุดท้ายก็จะต้องร่วงตกลงมา จงอย่าใช้ชีวิตในทางที่ประมาท การที่เรามีฐานะดีมันไม่ได้แปลว่าชีวิตของคุณจะดี

๑วงของคุณทั้ง 4 วันเกิດนี้ แน่นอนว่าช่วงนี้ชีวิตจะดีมาก ทำอะไรก็จะ๑วงขึ้น มีโอกาสได้จับเงินจับทองมากมายกว่าที่คุณจะได้คิด

ในวันนี้ก็ยินดีกับคนที่เกิດทั้ง 4 วันเกิດนี้ด้วย ที่จะมีโอกาสได้ร่ำຣวຢ

คุณจะต้องมีสติ มีความคิด มีวางแผนในการใช้ชีวิต อย่าได้ใช้เงินเกินตัว มีเท่าไหร่ก็ควรที่จะอดออมบ้าง อย่าใช้หมด

ความเฮงความຣวຢของคุณนั้น กำลังจะเข้ามาอย่างเรื่อย แต่ถ้าหากวันใดคุณใช้ชีวิตในทางที่ประมาท ๑วงชะตาวันเกิດก็จะไม่เข้าข้างคุณ

หากวันใดชีวิตในทางที่ดี ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สร้างบุญกุศล คอยช่วยเหลือผู้อื่น ชีวิตของคุณก็จะเจริญก้าวหน้าในทุกวัน สาธุ

อย่าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว อย่าลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมากนะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเคารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีความเคารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเคารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเคารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเคารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเคารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก

มีความเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร ຣวຢຣวຢ แน่นอน ดีแน่นอน …หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม ให้โยม หมดนี้ หมดทุกข์ หายป่ ว ย บริวารเจ้านายดี สุขที่สุด บันลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ 45