อย่าได้หวังว่าจะเจริญ หากไม่รู้จักคำว่าซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ คำๆ เดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคนๆ หนึ่งไปตลอดกาลซื่อสัตย์ คือสัจจะวาจาที่เปล่งออกมาแล้วต้องทำตามที่พูดที่บอกไปแล้วความซื่อสัตย์จึงมักมาพร้อมๆ กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ..หากใครที่ไม่แม้แต่มีความซื่อสัตย์ คนๆ นั้นก็คงลำบากในการใช้ชีวิตยากจะหาคนจริงใจกับตนได้ชีวิตเจอแต่หลุมบ่อ พบเจอแต่อุปสรรคมีความสุขประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จะกลับมาทุ กข์ซ้ำๆเหล่านั้นมักมาจากการกระทำของตัวเองที่ทำคนไว้พอผลการกระทำส่งผล จึงอาจจะเจ็ บ ป วดทุ กข์ ท รมานมากกว่า

เลยไปถึงขั้นชีวิตยากจะเจริญจึงได้เห็นหลายๆคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นพบเจอแต่ความทุ กข์ มีชีวิตอยู่บนความหว าดระแวง เจอแต่คนโกหกหล อกลว ง เช่นเดียวกับตัวเขา ผีเห็นผีอยู่ด้วยกันมีแต่ยากลำบากต่างจากคนซื้อสัตย์ ไปไหนมาไหน ใครๆ ก็ต่างพากันยกย่องสรรเสริญ ใครๆ ก็ต่างเชื่อถือรักและเอ็นดูผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไ ห ม้ แม้นมีคู่ครองก็จักมีแต่สุขไม่ค่อยพบเจอความทุ กข์ยากลำบากทางใจสิ่งเหล่านี้คนคิดไม่ซื่อ จึงมักเข้าไม่ถึงเพราะไม่เคยสัมผัสเพราะความไม่ดีของตนคนบางคนโกหก หลอกคนอื่นๆ ทำ ชั่ ว มากมายเพียงเพราะแพ้พ่ายต่อกิเลสตนทำตามอำเภอใจจนนำพาชีวิตไปพบจุดจบที่ไม่น่าให้อภัยคน เกลี ยด ส าบแ ช่ง ปองร้ ายทำมาค้าขายก็ไม่เจริญอยากเจอคนรักที่จริงใจ แต่ตัวเองไปทำคนอื่นไว้ในอดีตมากต่อให้มีบุญได้เจอนางฟ้าหรือเทวดาบุญไม่ถึงเขา ก็คงไม่ได้เขามาเชยชม เพราะก ร ร มไม่ดีท้ายสุดก็ละอาย แ ก่ ใจตนเพราะตนไม่ดีพอ

Leave a Reply