คลังตอบ เ รื่ อ งจ่ายเงินช่วยเหลือ เดือน 4 ถึง 6 อีก 15000

คลังตอบชัด เ รื่ อ งจ่ายเงินช่วยเหลือ เดือน 4-6 อีก 15000

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 63 สำนักข่าวช่อง 8 รายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงการคลัง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการรับเ รื่ อ งราวร้องทุ กข์จากพี่น้องประชาชน ในมาตรการเยีย วย าผู้ได้รับผลกระทบจากC o v i d จำนวน 5,000 บาท ที่กรมประชาสัมพันธ์

โดยได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามปั ญห าของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารอยื่นเ รื่ อ ง พร้อมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาของคนที่ได้เข้าไปพูดคุย เช่น มีบางคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ และระบบตอบกลับว่าเป็นเกษตรกร

ซึ่งนายอุตตม ชี้แจงว่าได้ให้กระทรวงการคลัง เข้าไปดำเนินการตรวจสอบช่วยเหลือแล้ว

นายอุตตม ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป ได้ประสานไปยังธนาคารของรัฐ คือ ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอให้ช่วยเปิดพื้นที่รับเ รื่ อ งราวร้องทุ กข์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม

เนื่องจาก พบว่าประชาชนที่มาร้องทุ กข์ส่วนใหญ่มีปั ญหา ได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินยังไ ม่เข้าบัญชี ซึ่งอาจจะเกิດจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ยังไ ม่เรียบร้อย จึงต้องให้ติดต่อธนาคารโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไข ส่วนปั ญหาอื่น สามารถยื่นฝากไว้กับธนาคารได้โดยตรงเช่นกัน

สำหรับจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ขณะนี้มีแล้วกว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนคนที่ไ ม่ได้เข้าหลักเกณ ฑ์ช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพอิสระ จะต้องตรวจสอบว่า เข้าเก ณฑ์ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐส่วนใด เพราะอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มของประกันสังคม

ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน จะต้องเข้าไปดูแลเป็นรายกรณีว่า ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จเพราะเ หตุผลใด ซึ่งมีทั้งเลขบั ตรประช าช นไ ม่ตรง ก็จะนำมาทบทวนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป หากตรวจสอบพบว่าเข้าเก ณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ก็จะจ่ายเงินทันที

อย่างไรก็ตาม นายอุตตม ยังขอไ ม่ตอบว่าจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนที่ 4 5 และ 6 ในกรณีที่สถานการณ์ยังไ ม่คลี่คลายหรือไ ม่ เนื่องจาก ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังตอบไ ม่ได้ว่าจะมีเงินเพียงพอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปหรือไ ม่ เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด

โดยนายอุตตม กล่าวว่า ตอนนี้นายกฯ สั่งให้ติดตามการเยีย วย าอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งคณะทำงานด้วยการให้ปลัดจาก 10 กระทรวงมาดูแล ซึ่งต้องดูเ รื่ อ งงบประมาณประกอบด้วย วันนี้มีการใช้เงินจาก พรก.เงินกู้ แจกเกษตรกร จำนวน 1.5 แสนล้านบาท

ส่วนโครงการเราไ ม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือไปประมาณ 15 ล้านคน ก็ใช้เงินไป 2.4 แสนล้าน โดยในจำนวนนี้เป็นงบประมาณ 7 หมื่นล้านบาท เป็นเงินกู้จาก พรก.กู้เงิน 1.7 แสนล้านบาท และยังมีอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานประมาณ 10 ล้านคนซึ่งประกันสังคมดูแล จะมีคนได้รับความช่วยเหลือ 36 ล้านคนที่รัฐบาลได้ดูแลแล้ว แต่ก็ยังไ ม่หมด ยังมีบางคนที่ยังไ ม่เข้าเกณ ฑ์ของ 3 กลุ่ม

ขอบคุณที่มา ข่าวช่อง 8