อาจารย์หมอดังแนะนำ 4 ราศี๑วงดีสุดขีด อิทธิพลดาวพฤหัสโคจรย้าย

อาจารย์หมอดังแนะนำ 4 ราศี๑วงดีสุดขีด อิทธิพลดาวพฤหัสโคจรย้าย

ปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ ส่งผลต่อ๑วงดีโดดเด่น ๑วงเฮงสุด (ดาวย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก) โดยคฑา ชินบัญชร ได้เผยถึง๑วงตามราศีที่ได้รับผลต่อการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสครั้งนี้

ราศีมังกร มีโชคมีลาภ งานรุ่ง การลงทุน ธุรกิจ กำไรดี s ะวั ง สุขภาพ การเดินทาง ทำบุญ : ค่าไฟ , เติมน้ำตะเกียง เดินทาง : ทิศเหนือ / ตะวันออก /ตะวันตก / ใต้

ราศีกุมภ์ พฤหัสให้คุณ ผู้ใหญ่ส่งเสริม มีช่องทางธุรกิจใหม่ มีโชคจากเ พ ศ ตรงข้าม ทำบุญ : สร้างถาวรวัตถุ , สาธารณะกุศล เดินทาง : ทิศตะวันออก/เหนือ /ใต้

ราศีมีน พฤหัสเป็นดาวประจำตัว เจ้าเรือนการงาน งานประจำรุ่งเรือง มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีโชคจากคนสูงอายุ ทำบุญ : สร้างพระประธาน , ปล่อยสัตว์น้ำ เดินทาง : ทิศตะวันออก / ตะวันตก / เหนือ / ใต้

ราศีเมษ มีเ รื่ อ งดี และโอกาสจากคนรอบข้าง เจ้านายสนับสนุน ธุรกิจมั่นคง s ะวั งกล้ามเนื้อก ร ะ ดู ก และสายตา ทำบุญ : ทุนการศึกษา , พิมพ์หนังสือธรรมะ เดินทาง : ทิศใต้ / ตะวันตก /เหนือ / ตะวันออก

ราศีพฤษภ ดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนปัตนิ ความรักเด่น เสน่ห์แรง คนโสดจะมีคู่ มีโอกาศได้บ้าน ทรัพย์สินใหญ่ ทำบุญ : เด็กกำพร้า , ผู้ด้อยโอกาส เดินทาง : ทิศตะวันตก /ตะวันออก/ใต้ /เหนือ

ราศีเมถุน เริ่มต้นโปรเจคใหม่ ได้รับมอบหมายงานสำคัญ s ะวั งเอกสารสัญญา คดีความ และบริวาณ ทำบุญ : ผู้ประสบภัยกระทันหัน (น้ำท่วม,ไฟไหม้,อุ บั ติ เห ตุ ) เดินทาง : ทิศตะวันออก /เหนือ /ใต้

ราศีกรกฎ พฤหัสดาวเจ้าเรือนศุภะ ชะตาฟ้าเปิด มีโปรเจคใหม่ ได้รับโอกาสจากเจ้านายเลื่อนตำแหน่ง s ะวั งสุขภาพ ผู้ใหญ่ในบ้าน ทำบุญ : อุปกรณ์การศึกษา , อาคารเรียน , โรงเรียน เดินทาง : ทิศตะวันตก/เหนือ / ใต้ / ตะวันออก

อ.คฑา เผย 4 ราศี๑วงดีสุดขีด อิทธิพลดาวพฤหัสโคจรย้าย
ราศีสิงห์ พฤหัสยกสู่พิจิก เรือนพันธุ เจริญรุ่งเรืองมาก ได้ทรัพย์สินใหญ่ ค้าขายต่างประเทศ กำไรดี ทำบุญ : ไถ่ชีวิตโค , กระบือ , สัตว์ใหญ่ เดินทาง : ทิศตะวันตก/ใต้ /เหนือ /ตะวันออก

ราศีกันย์ ดาวพฤหัสให้คุณ ได้รับการสนับสนุนจากญาติมิตร คนโสดได้เพื่อนเป็นคนรัก รับราชการก้าวหน้า ค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รุ่งเรือง ทำบุญ : ใส่บาตร , ถวายอาหารเพลภิกษุ , สามเณร เดินทาง : ทิศตะวันออก/เหนือ /ใต้ /ตะวันตก

ราศีตุลย์ ดาวพฤหัสเข้าสู่เดือนการเงิน เงินเข้ามากออกมาก มีการลงทุนใหม่ s ะวั งสุขภาพ หัวใจ ความดัน สายตา ทำบุญ : องค์การทหารผ่านศึก , ตำรวจตะเวณชายแดน เดินทาง : ทิศตะวันตก/ เหนือ / ใต้ /ตะวันออก

ราศีพิจิก ได้รับความร่วมมือ มีโชคลาภ การลงทุนสำเร็จ ผู้ใหญ่สนับสนุน มีโอกาสเรียนรู้เ รื่ อ งการเงิน ความรักมั่นคง คนที่โสดมีโอกาสเจอคู่ ทำบุญ : คนแม่ให้มาไม่ครบ ,เลี้ยงอาหารคนด้อยโอกาส เดินทาง : ทิศใต้ / ตะวันออก / ตะวันตก/เหนือ

ราศีธนู มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย โยกย้ายงาน ธุรกิจบันเทิง บริการ ทัวร์ ท่องเที่ยวดีเลิศ s ะวั งขั ด แ ย้ งผู้ใหญ่ และสุขภาพคนในบ้าน ทำบุญ : โลงศ พ , โรงพย าบาล , คนไข้อนาถา เดินทาง : ทิศใต้ /ตะวันออก / ตะวันตก/เหนือ

นอกจากนี้ คฑา ชินบัญชร ยังเผยถึง 4 ราศีที่๑วงดีสุดขีดในช่วงดาวพฤหัสโคจรย้าย ประกอบด้วย ราศีพิจิก เด่นที่สุดเ รื่ อ งโชคลาภและการงาน ราศีพฤษภ จะได้ผู้ใหญ่ส่งเสริม ราศีกรกฎ ได้โชคจากการเดินทาง และราศีกันย์ จะได้พบรักจากผู้ใหญ่แนะนำ

ขอขอบคุณที่มาจาก : Teenee