เปิด 12 ราศี ทำนายอนาคตของเหล่าเศรษฐี ๑วงชะตา โชคลาภ วาสนา ตามฉบับจันทรคติ

เปิด 12 ราศี ทำนายอนาคตของเหล่าเศรษฐี ๑วงชะตา โชคลาภ วาสนา ตามฉบับจันทรคติ
คนที่เกิດปีมะเส็ง

จะประสบความสำเร็จดี มีโชคมีลาภ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จงอกงามไพบูลย์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การ เริ่มต้นความมั่นคงของชีวิต ด้านการงาน คุณจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี

และผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุน การเงิน จะมีโชคกะทันหัน ได้เงินมาอย่างไม่คาดคิด ไม่คาดฝัน

หรือมีผู้ใหญ่ ให้เงินใช้เป็นพิเศษ ส่วนความรักยังเป็นไปได้ด้วยดี คนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่า

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : ทำบุญ ไม้กวาด หรือ น้ำย าทำความสะอาดสุขภัณฑ์ต่าง กวาดลานวัด ล้างส้วมวัด ชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่

คนที่เกิດปีฉลู และ ปีระกา

สำหรับ๑วงชะตาของคุณต้องs ะวั งเ รื่ อ งสุขภาพ และอาจจะมีปัญหาความขั ด แ ย้ งกับผู้ใหญ่เจ้านาย มีภาระค่าใช้จ่ายสูง

อีกทั้งยังต้องมีเ รื่ อ งของการเดินทางไกลไปต่างประเทศ ต่างถิ่นต่างแดน การงานจะประสบความสำเร็จ มีสิ่งมากมายหลั่งไหลเข้ามา จะได้โชคเกี่ยวกับเ รื่ อ งของงาน

ในส่วนการเงินให้s ะวั งจะมีเ รื่ อ งเสียหาย มีค่าใช้จ่ายมากในเดือนนี้ ดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการเ รื่ อ งของการเงินอย่างรัดกุม

คนที่มีคนรักต้องs ะวั งจะมีปัญหากัน เกิດเ รื่ อ งมือที่สาม มีปากเสียง มีการกระทบกระทั่ง ซึ่งกันและกัน

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : ทำบุญด้วยน้ำ ซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทำบุญกับแม่ชี หรือนักปฏิบัติธรรม ถวายรองเท้า เพื่อให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ และโ ร คภัยไข้เจ็ບ

คนที่เกิດปีขาล และ ปีจอ

คุณจะเกิດเ รื่ อ งเสียหาย เพราะญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด ควรs ะวั งเ รื่ อ งของการใช้จ่าย มีหนี้สิน จะเกิດความหงุดหงิดใจร้อน

ดังนั้นจึงต้องs ะวั งการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น งานที่ทำอยู่ให้s ะวั งเ รื่ อ งของความผิดพลาดเสียหาย เจ้านายหรือผู้ใหญ่ติเตียนเป็นโทษ

ส่วนการเงินจะมีเ รื่ อ งของการใช้จ่ายมาก หรือมีเหตุให้เสียทรัพย์ สวดคาถาเงินล้านเยอะ จะได้ช่วยแก้ปัญหาเ รื่ อ งของการเงิน

ความรักของคนเกิດปีดังกล่าวในช่วงเดือนนี้จะมีความใจร้อนเกิດขึ้น ดังนั้นจึงต้องs ะวั ง อารมณ์ความหงุดหงิด ความใจร้อนจะเป็นสาเหตุทำให้ เกิດความแตกแยกในครอบครัว

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : ทำบุญ ถวายผ้าไตรจีวร หรือปิดทององค์พระปฏิมา เพื่อแก้วิถีกssมที่เกิດจากสิ่งไม่ดี ปัญหาครอบครัวจะได้หมดไป

คนที่เกิດปีมะเเม

ในภาพรวมถือว่า ประสบความสำเร็จในทางที่ดี แต่ปัญหาเ รื่ อ งของการใช้จ่ายเงินจะมี

และต้องs ะวั งเ รื่ อ งของ อุปสรรค s ะวั งจะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกฉวยโอกาส การงานถึงแม้จะมีปัญหา มีอุปสรรคบ้างในช่วงนี้แต่ก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ส่วนเ รื่ อ งการเงินในเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

s ะวั งเ รื่ อ งของหนี้สิน คนที่มีความรักให้s ะวั งเ รื่ อ งของอารมณ์ความหงุดหงิดความใจร้อน ส่วนคนที่โสดยังต้องโสดต่อไป เพราะจะมีความเสียหายทะเลาะกัน

สำหรับวิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : ควรปฏิบัติธรรมบ่อย หรือสวดมนต์ รั กษ าศีลเจริญภาวนา ความเสียหายความขั ด แ ย้ งต่างจะได้คลี่คลาย

คนที่เกิດปีชวด และ ปีวอก

คุณจะประสบความสำเร็จ สิ่งที่คาดคิด หรือสิ่งที่คิดหวังไว้ มีความสุขสมปรารถนา มีโอกาสจะได้เดินทางไกล หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

แต่อาจมีความใจร้อน โกรธง่าย หงุดหงิดง่ายในช่วงนี้ การงานก็จะประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเพื่อดูงาน

หรือได้พักผ่อน แต่เ รื่ อ งการเงิน จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น หรือมีเหตุที่จะต้องเสียทรัพย์ ในเ รื่ อ งความรักให้s ะวั งเ รื่ อ งความขั ด แ ย้ งเพราะอารมณ์ร้อน

ไม่ควรอยู่ใกล้กัน หรือให้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต่างจังหวัดเพื่อแก้๑วง

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : ของคนที่เกิດปีชวดและปีวอก แนำนำให้ไปไหว้พระราหู พระแก้วมรกต หรือศาลหลักเมือง ถวายแสงสว่าง หลอดไฟ หรือเทียน เพื่อให้ปัญหา หรืออุปสรรคของชีวิตนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

คนที่เกิດปีมะเมีย

มีโอกาสจะประสบความสำเร็จ มีโชคหรือได้ลาภมาแบบฟลุ้ค ไม่คาดคิด กิจการ การค้าขาย การลงทุน อยู่ในทางที่ดี โครงการใหม่ กิจการใหม่ ที่คาดหวังไว้ จะประสบความสำเร็จในทิศทางที่ดี

แต่ให้s ะวั งเ รื่ อ งของสุขภาพความเจ็ບป่ ว ย ในด้านการงานจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี การลงทุนใหม่ จะมีผลประโยชน์ หรือกำไร มากขึ้น

ส่วนการเงินของคุณมีโอกาสจะได้โชคแบบฟลุ้ค ความรักของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

คนที่แต่งงานแล้ว หากวางแผนที่จะมีบุตรก็สามารถมีบุตรได้ คนที่มีคู่แล้วให้s ะวั งปัญหามือที่สาม

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : ทำบุญกับแม่ชี หรือนักปฏิบัติธรรม ด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหารย า และชีวิตจะประสบความสำเร็จราบรื่นมากยิ่งขึ้น

คนที่เกิດปีเถาะ และ ปีกุน

คุณต้องs ะวั งเ รื่ อ งคนอื่น เขาหลอกเขาลวง เกี่ยวกับด้านการเงิน หรือการลงทุน

จะมีการเดินทางไกล ให้s ะวั งเ รื่ อ งปากเสียงกับผู้อื่น หรือคดีความ การทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองคนรัก คนโสดจะได้เจอคู่ทางไกล หรือต่างชาติ การงาน จะประสบความสำเร็จดี มี

การเดินทางไกล เหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษในเดือนนี้ การเงินจะมีรายได้เข้ามามาก และมีรายจ่ายมากเช่นกัน ให้s ะวั งจะเกิດปัญหาเ รื่ อ งการหมุนเงิน

ความรักคนที่คู่ให้s ะวั งเ รื่ อ งของคำพูดจะเกิດความผิดลูกผิดใจกัน

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : สักการะบูชาพระแก้วมรกต ศาลหลักเมือง ขอให้สิ่งต่าง ที่เกิດขึ้นในทางไม่ดี กลับจากร้ า ยกลายเป็นดี ขอให้การเงินหมุนเวียนเจริญคล่องตัวอ่ า นแล้วดี

คนที่เกิດปีมะโรง
คุณจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี มีโอกาสก้าวหน้า มีโชค ประสบความสำเร็จในด้านต่าง

มีผู้ใหญ่เกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การงานมีความก้าวหน้าและจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี

การเงินถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดี ถ้ามีปัญหาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุ้มชู ความรักของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่น

คนโสดเดี๋ยวจะได้เจอคนที่ดีเข้ามา ที่มีความสนิทสนมเหมือนกับเพื่อนเก่า

วิธีแก้๑วง หรือเสริม๑วง : คือ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมมาก หรือ สร้างพระหล่อพระ ผลบุญ จะช่วยส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่ง ขึ้นไป