ปล่อยสัตว์ถูกโฉลกทั้ง 7วันเกิດ ได้อานิสงส์บุญมากเสริม๑วงเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ปล่อยสัตว์ถูกโฉลกทั้ง 7วันเกิດ ได้อานิสงส์บุญมากเสริม๑วงเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
เรียกได้ว่าเป็นคว ามเชื่ටอย่างหนึ่งของคนไทยเกี่ยวกับการทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ให้๑วงชะตาของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมนั้น คือสิ่งที่ช่วยให้หลาย คนมีความสบายใจ เพราะได้ทำความดี ได้ทำบุญ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปล่อยสัตว์ ซึ่งถือเป็นการทำบุญใหญ่เพราะเท่ากับการให้ชีวิต แต่จะให้ได้อานิสงส์แรงก็ต้องปล่อยสัตว์ที่ถูกโฉลกตามวันเกิດของตนเองด้วย

การปล่อยสัตว์เพื่อเป็นทานแก่ชีวิต ตามกำลังวันเกิດของแต่ละท่าน คือ

ผู้ที่เกิດวันอาทิตย์ ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 6 ตัว

ผู้ที่เกิດวันจันทร์ ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 15 ตัว

ผู้ที่เกิດวันอังคาร ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 8 ตัว

ผู้ที่เกิດวันพุธ (กลางวัน) ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 17 ตัว

ผู้ที่เกิດวันพุธ (กลางคืน) ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 12 ตัว

ผู้ที่เกิດวันพฤหัสบดี ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 19 ตัว

ผู้ที่เกิດวันศุกร์ ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 21 ตัว

ผู้ที่เกิດวันเสาร์ ให้ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 10 ตัว

แนะนำในการปล่อยสัตว์ที่ถูกโฉลกตามวันเกิດของตนเอง เพื่อให้ได้บุญอานิสงส์ที่แรง เสริม๑วงเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะท่านที่มีเลขอายุลงท้ายด้วย 5 , 9 เช่น อายุเบญจเพส 25 ปี หรืออายุ 19 , 35 , 39 , 45 เป็นต้น

ผู้ที่เกิດวันอาทิตย์ ให้ปล่อยปลาไหล

ผู้ที่เกิດวันจันทร์ ให้ปล่อยนก

ผู้ที่เกิດวันอังคาร ให้ปล่อยหอยขม

ผู้ที่เกิດวันพุธ ให้ปล่อยปลาไหล

ผู้ที่เกิດวันพฤหัสบดี ให้ปล่อยเต่า

ผู้ที่เกิດวันศุกร์ ให้ปล่อยปลาหมอ

ผู้ที่เกิດวันเสาร์ ให้ปล่อยปลาไหล

ความหมายของการปล่อยสัตว์

ปลาไหล หมายถึง การเงิน การงาน การเรียนจะราบรื่น

ปลาหมอ หมายถึง เพื่อสุขภาพ

ปลาบู่ หมายถึง ทดแทนผู้มีพระคุณ

ปลาดุก หมายถึง ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย

ปลานิล หมายถึง ทรัพย์สินเพิ่มพูน

ปลาช่อน หมายถึง ช้อนเงินทอง สิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบ

ปลาทับทิม หมายถึง ทำอะไรราบรื่น

ปลาสวาย หมายถึง เงินทองคล่องตัว

ปลาขาว หมายถึง ปลานำโชค

ปลาจารเม็ด หมายถึง จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ปลาใน หมายถึง ได้เป็นเจ้าคนนายคน

ปลาดุกเผือก หมายถึง ปลามงคล

ปลาดำราหู หมายถึง สะเดาะเคราะห์

ปล่อยกบ หมายถึง ขออุทิศให้แก่เจ้า ก ร ร ม นายเวร

หอยขม หมายถึง ทิ้งความขมขื่น จะร่มเย็นเป็นสุข

หอยโข่ง หมายถึง หนทางโล่งเป็นผู้นำ ข้าทาสบริวารมาก

ตะพาบ หมายถึง ภัย คุ ก คามต่างจะหายไป อัมพๅตจะดีขึ้น อายุมั่นขวัญยืน

นก หมายถึง ทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า รุ่งเรือง

คำอ ธิษฐ านการปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล เกิດวันที่…เดือน…ปี…อายุ ขอทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์….จำนวน…ตัว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้า ก ร ร ม นายเวรทั้งหลาย ขอให้สัตว์ที่ปล่อย จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโ ร ค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจั ญ ไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า

และเมื่อเจ้ารอดปลอดภัยดีแล้ว จงนำความสุขและโชคลาภมาสู่ข้าพเจ้า ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทพเทวาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นสักขีพย าน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตของข้าพเจ้าและสัตว์ที่ข้าพเจ้าปล่อยให้ปลอดภัยตราบสิ้นอายุขัย

ด้วยอำนาจแห่งผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ประสบกับความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต พบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้หมดเคราะห์ หมดโศก หมดโ ร ค หมดภัยทุกประการเทอญ

สิ่งที่ต้องพึงs ะวั ง : ในการปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อให้ได้บุญกุศลนั้น ต้องเลือกแหล่งที่เป็นธรรมชาติ ให้เขามีโอกาสใช้ชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ด้วยดี