เตรียมตัวลงทะเบียนไว้เลย โครงการ เที่ยวปันสุข แจกเงินคนละ 3000 มาแล้ว

แจกเงินเที่ยว ทำความรู้จัก 2 แพ็คเกจใหญ่ “กำลังใจ-เที่ยวปันสุข” หนุนไทยเที่ยวไทย เช็กเลยใครได้สิทธิ์เที่ยวฟรีบ้าง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมทำแพคเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 แพคเกจ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้คนออกเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับแพคเกจฯดังกล่าว ประกอบด้วย แพคเกจเที่ยวปันสุข เป้าหมาย 4 ล้านคนแบ่งเป็นภูมิภาค ละ 1 ล้านคน โดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัล คนละ 2,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับกิจกssมทางการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รัานอาหาร เป็นต้น และแพคเกจกำลังใจ มีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำห มู ่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน

สำหรับ 2 แพ็คเกจมาตรการ ประกอบด้วย 1.แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” ให้ส่วนลดการท่องเที่ยวในประเทศ ในการเช็คอินห้องพัก ห้องอาหาร สปา และร้านขายสินค้าที่ระลึก โดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์จำนวน 4 ล้านคน ภูมิภาคละ 1 ล้านคน

และ 2.แพ็คเกจ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คโควิด-19 เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำห มู ่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศซึ่งจะครอบคลุมบริการนำเที่ยว รถบัสนำเที่ยว และร้านอาหาร เป็นต้น

โดยมาตรการทั้ง 2 แพ็คเกจจะขอใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในการประชุมนัดหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้

รายงานข่าวจาก กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ระบุว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศเมื่อเดือน เม.ย.2563พบว่ามีคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยว 9 หมื่นคน-ครั้ง หดตัวรุ นแร งถึง 99.32% สร้างรายได้เพียง 499 ล้านบาท หดตัว 99.45% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ส่วนตัวเลขสะสมรวมช่วง 4 เดือนแรก ตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย.2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางภายในประเทศสะสม 24.7 ล้านคน-ครั้ง หดตัว 50.26% มีรายได้สะสมจากการท่องเที่ยว 1.9 แสนล้านบาท หดตัว 48.34%