รอรับเงินได้เลย ผู้ถือบัตร ค น จ น ได้รับเงิน 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน เยียวย าโควิด

รอรับเงินได้เลย ครม.อนุมัติ เงินเยียวย าบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวย าโควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวย าจากมาตรการใด ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

ทั้งนี้คาดว่า ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,164,222 คน โดยจะได้รับเงินเดือนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท และจะได้รับเงินตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 โดยผู้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใด ทั้งสิ้น รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันที

ขอบคุณที่มาข่าว https://www.thairath.co.th/news/business/1870087