สนใจมั้ย รัฐบาลและ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดช่องทางด่วน แก้หนี้ บัตร เค รดิตและสิ น เ ชื่อ

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วคนที่เป็นหนี้แล้วผ่อนไม่ไหวจะบานเบิกทางแก้หนี้ผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อต่างทางภาครัฐได้เชิญชวนผู้ที่นี่มีปัญหาบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลรับข้อเสนอไก่เกลี่ยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิດ

ล่าสุดนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนและปัญหาปากท้องในช่วงสถานการณ์ covid จึงได้ทยอยออกโครงการและหามาตรการต่างเพื่อช่วยเหลือได้ค่าครองชีพของพี่น้อง

ประชาชนและในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการใช้จ่ายเงินที่อาจจะเกิດจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรมว.กลาโหมได้มีนโยบายโดยให้ทุกหน่วยงาน

 

ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเ รื่ อ งการเกิດปัญหาการติดหนี้บัตรเครดิตหรือการปิดการชำระหนี้จึงกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพในระยะย าวล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้จับมือกับกรมบังคับคดีและกระทรวง

ยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือลูกหนี้สินเชื่อต่างมากกว่า 22 แห่งโดยได้จัดการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งรัฐบาลเป็นตัวกลางเชิญชวนให้ผู้ที่ประสบปัญหาเข้าร่วมกับโครงการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต

และสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีข้อเสนอผ่อนผันสำหรับลูกหนี้ 3 กลุ่มก็คือผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้สินเชื่อแล้วก็เป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลของลูกเขาเสนอพวกเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้และสถาบันการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในช่วงนี้