เผยด วง 6ร าศีเตรี ยมตัวร วยแบบฟ้าผ่ าเฮงแบบสุดสุด

หลังออกมาทำน ายเปรี้ ยงว่าดาวพฤหัสฯย้ ายจ ากร าศีมังกรเข้ าสู่ร าศีกุมภ์

จะส่งผลให้เกิ ดก ารเริ่มต้นให ม่งานให ม่บ้ านให ม่รถให ม่ความรักให ม่ที่ดีกว่าเดิม

 

โดยกลุ่ มร าศีที่ได้รับอานิสงส์ด วงเฮงก็มี “ร าศีมังกร” เฮงเ รื่ อ งก ารเงิ น, “ร าศีเมษ” ได้โ ชคฟลุก,

“ร าศีสิงห์” เฮงเ รื่ อ งรัก, “ร าศีตุล” ลงทุนแล้วรุ่ง, “ร าศีธนู” เจรจ าซื้อข ายดี และ “ร าศีเมถุน”

ลืมต าอ้ าปากได้ “หมอช้าง-ทศ พ ร ศรีตุลา” แ จกย าหอมให้กำลังใจค นไทยอีกครั้ง

เตรี ยมพร้อมรับความเฮงกับ “ฤกษ์มังกรเปิ ดทรั พย์ 4 ปี มีครั้งเดียว” วันที่ 8 เม.ย.นี้ เวลา 13.00-15.00 น.

 

ข้อมูลthairath