ชะต า 4 ราศีต้องหมั่นทำบุญหมอดังเผยวิธีเสริม๑วงเสริมบ ารมีชีวิ ต ทำแล้วจะสุดปัง

ชะต า 4 ราศีต้องหมั่นทำบุญหมอดังเผยวิธีเสริม๑วงเสริมบ ารมีชีวิ ต ทำแล้วจะสุดปัง

ราศีที่ควรไปทำบุญ

ราศีที่๑วง กำลังจะดีแล้ว คือ ชาว

1.ราศีกุมภ์

2.สิงห์

3.เมถุน

4.และเมษ

หากมีโอกาสได้ทำบุญเพิ่ม จะช่วยเสริมให้ชีวิ ตดีไปอีกขั้น

วิธีการเสริม๑วงชะต าการทำบุญเสริม๑วงการงาน

1. การทำบุญด้วยแสงสว่าง เช่น การเติมน้ำมันตะเกียง ส่งเสริมเ รื่ อ งปั ญญ า

2. การทำทานด้วยความรู้ ของแบ บนี้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้มาก หากให้ทานด้วยความรู้ ผลบุญจะส่งเสริมเ รื่ อ งการงานเป็นอย่ างดี

3. การทำบุญไหว้พระให้ไปไหว้พระประจำวันเกิດ และปิดทองบริเวณพระพั กตร์ จะดีมาก

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

1. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ หลักแรกที่ต้องคำนึงคือความสะอาด

และความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน รวมถึงบริเวณใกล้ โต๊ะทำงาน ก็ส่งผลเช่นกัน

2. การที่โต๊ะร กและไม่ค่อยสะอาด จะทำให้ความเจริญก้าวหน้าเกิດขึ้นย า ก ชีวิ ตวุ่ นว าย ดีบ้างไม่ดีบ้าง อุปส ร ร คเยอะ

3. การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโต๊ะ หากใครที่เน้นในการเ รื่ อ งความก้าวหน้า ให้ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทพระ

หลวงพ่อ เกจิ แต่ถ้าใครที่เน้นเ รื่ อ งทรัพย์ เป็นพ่อค้าแม่ขาย อย า กได้กำไรหรือลูกค้าเยอะ

อย่ า ตั้งพ ร ะ แต่ให้ตั้งเป็นเทพแทนจะดีกว่า ส่วนวั ตถุมงคลที่ดูรุ น แ ร ง เช่น เสือ สิงห์ เป็นต้น

ไม่ควรวางบนโต๊ะทำงานอย่ างยิ่ง

4. ทิศที่ดีมาก ดีเกือบถาวร คือ ทิศใต้และทิศตะวันตก หากใครนั่งหันหลังพิง 2 ทิศนี้

จะรุ่งเรืองไปอีก 27 ปี เรียกว่าดีแบบหาตัวจับย า กเลยทีเดียว