จาก เด็กน้อย ก้มกราบ พระบาท ในวันนั้น ปัจจุบัน เป็น ข้าราชการ ที่ขอ จงรักภักดี ตลอดไป

อีกหนึ่งเรื่องราวสุดน่าคิดถึงและเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงเคยเห็นภาพเด็กตัวเล็กเล็ก คนหนึ่งก้มลงกราบพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จนเกิดความอยากรู้ว่าเด็กน้อยในวันนั้น เขาคือใคร

เด็กน้อยผู้ก้มกราบพระบาทในวันนั้น คือ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ จังหวัดสงขลา สังกัดหน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นบุคลากรที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

นายพยุงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันนี้ เพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ ภาค ๔ กรมคุ้มครองสิทธิ ซึ่งถือเป็นความโชคดีของตน

เพราะงานที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิที่อันพึงมีพึงได้ของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

การได้ก้มกราบพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัว และเมื่อทุกครั้งที่เห็นภาพนี้เสมือนเป็นการสัญญากับพระองค์ท่านว่าข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดี และจะทำความดีถวายพระองค์ตลอดไป

นายพยุงศักดิ์ กล่าว

Leave a Reply