ดวงชะต า 3 ราศีผ่านพ้นความทุ กข์ถึงเวลาดวงชะต าเปลี่ยน ทำอะไรก็เฮงไปหมด

ดวงชะต า 3 ราศีผ่านพ้นความทุ กข์ถึงเวลาดวงชะต าเปลี่ยน ทำอะไรก็เฮงไปหมด

ชะต าเปลี่ยน ราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

มีโอกาสทางการงานและการเงินเข้ามาเรื่อย โชคดีเข้ามาแถมมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

มีความเจริญก้าวหน้าอย่ างต่อเนื่อง แต่ประเด็นคือน้ำขึ้นต้องรีบตักดวงชะต าดีในช่วงเดือนนี้

แต่เดือนหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าไว้

ชะต าเปลี่ยน ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ความสุ ข เพิ่มมากขึ้นแน่นอน เพราะด ว ง ชะต าอยู่ในเกณฑ์ข าขึ้น

ทำอะไรก็มีโอกาสประส บความสำเร็จมากขึ้น ช่วงที่ผ่านมามีความทุ กข์ อัดอั้น ไม่ค่อยสบายใจ

งานติดขั ดก็จะค่อย คลี่คลายไปความสุ ขจะเริ่มเข้ามาแทนที่

การงานมีความสำเร็จสมใจ เรียกว่าดวงขึ้นทำอะไรก็เฮงไปหมด

ชะต าเปลี่ยนราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

เป็นอีกราศีที่ดวงขึ้นจะมีสิ่งดี เข้ามาในชีวิ ต ราศีพฤษภเป็นราศีแห่งความอดทน

ความรอคอย ต้องรอตลอด แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะดวงดีขึ้นแล้ว

แต่เหนื่อยหน่อยงานจะเยอะ แต่จะสำเร็จสมหวังทุกประการ

หากอย า กทำอะไร อย่ ามัวรีรอ ให้รีบจัดการ เพราะโอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้ว