ด วงชะต า 5 นักษั ตรชีวิ ตเปลี่ยน๑วงชะต าห ลุ ดพ้นเ ค ร าะห์ก ร ร ม ชีวิ ตกลับมารุ่งเรืองขึ้นแท่นคนຣวຢแห่งปี

ด วงชะต า 5 นักษั ตรชีวิ ตเปลี่ยนดวงชะต าห ลุ ดพ้นเ ค ร าะห์ก ร ร ม ชีวิ ตกลับมารุ่งเรืองขึ้นแท่นคนຣวຢแห่งปี

ชีวิ ตดีนักษั ตร ปีระก า

ท่านที่เกิດปีนักษั ตรระก า ปีนี้แม้จะเป็นช่วงข าลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญห าอุปส ร ร ค

ประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห นี้สินของคุณ จะหมดไป

ในช่วงปลายปีนี้ปั ญห าเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้ นเดือนนี้ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ

หรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแ ร งสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง

ทำอะไรก็จะเริ่มประส บความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

ชีวิ ตดีนักษั ต ร ปีมะโ ร ง

 

ในหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมา ต้องเผชิญทั้งปั ญ ห า ทั้งอุปส ร ร ค ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งการเงินที่ฝื ดเ คื อ ง

ไม่เข้าใครออกใครทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลัง ห ล อ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี้

ดวงของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด ว าสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงาน ดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน

ยิ่งการเงินแล้วนั้น บอกเลยว่าจะได้จับเงินแสน เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัลได้ล าภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต

หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้า ก ร ร มนายเ ว ร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเค ร า ะ ห์ ก ร ร ม

ที่ประส บอยู่ช ะต าจะดี

ชีวิ ตดีนักษั ต ร ปีขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้นดวงไม่ค่อยดีทำอะไร จะเหนื่อย ไม่ค่อยประส บความสำเร็จ เป็นยุคมื ดเป็น ช่วงต กต่ำของชีวิ ตเลย

ก็ว่าได้แต่บัดนี้ดวงของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงปลายปี

จะหมดเ ค ร าะห์หมดโ ศ ก โชคล าภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่ างมาก ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้ว

ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุ ข ความเจริญว าสนาผลบุญจะช่วยประคับประคอง

ชีวิ ตดีนักษั ต ร ปีมะเส็ง

คนที่เกิດปีนักษั ตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี๊สิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย

กับการทำมาค้าขาย แต่บอกได้เลยว่าดวงชะต าของคุณ จะได้ปลดห นี๊อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกัน

คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต การกอบโกยเงินในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับทรัพย์

แบบไม่ทันค าดคิด ค าดฝันกันเลยทีเดียวแววดวงการเงินของคุณ ในปีนี้จะสดใส ทำอะไรประส บ ความสำเร็จ

เป็นผลดีไปหมด

ชีวิตดีนักษั ต ร ปีมะ เ มี ย

ท่านที่เกิດปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าดวงชะต า จะยังไม่พุ่ งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเ ห ล ว

มีแต่ภาระห นี้สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก แต่ทว่าดวงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอ

พบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝื ดเ คื อ งมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดการงานของคุณจะประส บความไ ห ลลื่ น ดีมาก