ครม.อนุมัติแจก 7,000 โครงการ เราชนะ อีก 2.4 ล้านคน

ครม.อนุมัติแจก 7,000 โครงการ เราชนะ อีก 2.4 ล้านคน

วันที่ 20 เม.ย.64 มีรายงานว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

หลังเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้มีนักข่าวถามว่าท่านนายกฯร้องเพลงตนเองได้หรือยังก่อนที่นายกฯจะตอบว่าร้องได้นานแล้วและระหว่างเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านายกฯได้หันกลับมาชี้มาที่กลุ่มนักข่าวพร้อมทั้งกล่าวว่าไหนใครร้องได้ร้องสิและมีการท้าทายให้นายกร่วมร้องเพลงด้วยกันจากนั้นนายกฯจึงโบกมือให้นักข่าวและเดินกลับเข้าตึกไทยคู่ฟ้า วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
Prime Minister Prayuth Chan-ocha challenges reporters to sing ‘Returning Happiness to the People’. Gen Prayuth commissioned the song which is supposed to convey his message of happiness to the public after months of political instability. CHANAT KATANYU
Published caption
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

1.ขย ายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท

เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

2.ขย ายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.64

นายกฯ แถลงหลังการประชุม