เคล็ดวิธีใช้ “พระคาถาอิติปิโสหูช้าง” ตำรับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ทรัพย์สินเงินทองไม่ข า ดมือ

วันนี้ เ รื่ อ งเล่า ขอแนะนำพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์มาฝากกันเหมาะสำหรับใครที่กำลังขัดสนเ รื่ อ งเงิน การเงินติดขัด หมุนเงินไม่ทัน เงินข า ดมือ ให้ลองสวดภาวนา
“พระคาถาอิติปิโสหูช้าง” ตำรับของวัดกลางบางแก้วดู แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ทันตาอีกทั้งทรัพย์ไม่ข า ดเลย ไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไร


“พระคาถาอิติปิโสหูช้าง” เป็นคาถาเก่าแก่โบราณ มีอานุภาพหลากหลายประการทั้งด้านโภคทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทองไม่ข า ดมือ มีกินมีใช้ไม่ขัดสนและยังมีอานุภาพอื่น หรือปรารถนาสิ่งใดก็สามารถใช้ได้ อยู่ที่อุปเท่ห์หรือเคล็ดในการใช้ ซึ่งหลายพระคณาจารย์ก็มีเคล็ดในการใช้ที่แตกต่างกันไป เช่น “อิติปิโสหูช้างโภคทรัพย์” ตำรับหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ก็มีเคล็ดการใช้เน้นไปที่การเรียกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาไม่ข า ดสาย

ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง และอีกหนึ่งตำรับ คือ “อิติปิโสหูช้าง” โดย “วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม” มีเคล็ดการใช้อยู่หลายประการโดยผู้ใช้ต้องตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกับระลึกถึง “หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว” ก่อนเสมอ แล้วจึงสวดบริกssมพระคาถาอิตปิโสหูช้าง ดังต่อไปนี้

“พุทโธอิติปิโสภควา พุทโธภควาติ อิติปิโสภควา อรหัง อิติปิโสภควา สัมมาสัมพุทโธ ฯ”

สำหรับเคล็ดการใช้พระคาถาอิตปิโสหูช้างบทนี้ ท่านว่า “พระอิติปิโสบทนี้ ถ้าหาทรัพย์มิได้ให้เขียนไว้ก้นถุงทรัพย์มิข า ดเลย เสกด้วยคาถานี้ 108 คาบ พระคาถานี้กินมิรู้สิ้นเลย ให้ภาวนาไว้ 108 คาบ ประสงค์สิ่งใดได้ดังปรารถนาแล ถ้าถูกจองจำภาวนา 9 คาบหลุดแล ถ้าจะให้เป็นจังงังเอาลิ้นดุ้นเพดานว่า 11 คาบ”


อย่างไรก็ดี การจะใช้คาถาให้เกิດผล ผู้ใช้ควรมีศรัทธาประกอบกับการตั้งจิตให้มั่น อย่าให้จิตหวั่นไหว ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว แล้วจึงบริกssมคาถา โดยเฉพาะในคราที่ขัดสนเ รื่ อ งเงิน หาทรัพย์ไม่ได้ หาทรัพย์ลำบาก ก็ให้เขียนคาถานี้ลงในถุงเงิน หรือกระเป๋าสตางค์ที่ผู้สวดใช้เป็นประจำ เชื่อว่าจะทำให้เงินทองไม่ข า ดมือ หาเงินได้คล่อง… และไม่ว่าจะเป็นคาถาอิติปิโสหูช้างตำรับครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตาม จะใช้ได้ผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ที่คว ามเชื่ටมั่นและศรัทธาประกอบกับสมาธิจิตของผู้สวดเองด้วย

และนี่ก็เป็นอีกหนุ่งพระคาถาสุดเข้มขลัง “พระคาถาอิติปิโสหูช้าง” ของหลวงปุ่บุญวัดกลางบางแก้ว สวดภาวนาแล้วชีวิจจะดีส่งเสริมเ รื่ อ งการเงิน มีเงินไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องขยันทำมาหากินด้วย เพื่อชีวิตจะได้มีกินมีใช้ในอนาคต โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า นบางเ รื่ อ งอาจเป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคล

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณ อดุลย์ เมธีกุล สมาชิกเว็บไซต์พลังจิต