ชาวเมียนมาร์ไม่รู้จักชื่อ สมเด็จพระเทพ แต่รู้จักอีกชื่อ ที่เป็นที่คุ้นเคยและชื่นชมพระองค์มากเป็นพิเศษ

ประเทศเมียนมาร์ ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยโดยมีพรมแดนร่วมกันย าวกว่าสองพันกิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ และมีความสัมพันธ์กันมาย าวนานในประวัติศาสตร์ สำหรับประชาชนชาวเมียนมาร์ แล้ว คนเมียนมาร์ ไม่รู้จักชื่อ สมเด็จพระเทพ แต่ชาวเมียนมาร์ จะรู้จักแต่ เจ้าหญิงตีริโด่ง หรือ ตีริโด่งมีนตะมี ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยของคนเมียนมาร์ เพราะคนเมียนมาร์ ออกเสียงเรียกสมเด็จพระเทพ หรือ สิรินธร ไม่ได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี เสด็จไปพม่าหลายครั้งเพื่อพระราชทานโครงการความช่วยเหลือมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุระกันดาน โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนากีซ โครงการธนาคารเ ลื อ ดสภากาชาดเมียนมาร์และอื่นอื่นอีกมากมาย

และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี ยังเสด็จไปติดตามงานด้วยพระองค์เอง เมียนมาร์ที่รู้จักจะชื่นชมพระองค์มากเป็นพิเศษ ถือได้ว่าพระองค์คือทูตสันถวไมตรีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ welove thairoyalfamily

Leave a Reply