ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ ปล่อยเขาไป

จำไว้นะกร รมมันอยู่ที่ผู้พูด ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขากร รมมันอยู่ที่ผู้พูด ไม่ใช่อยู่ที่เรา ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ หลวงตาพ ระมหาบัว ญาณสัมปันโน

อย่ าให้คำ ของใคร ทำร้ ายได้ คำพูดใคร ไม่จำ คำใครเขา

มาทำ ร้ าย หมายมุ่ง ยุ่งใจเอา ใจเราเข้า ใจตัว กลั วใครกัน

จะดีได้ ด้วยเรา เฝ้าแต่สร้าง จะ ชั่ วบ้าง ต่างทำ นำมานั่น

อยู่ที่ต้ว กลัวกร รม ทำดีกัน เราเท่านั้น มั่นในดี ที่ควรทำ

ใครว่าเราก็อย่ าเอามาถือสา ใครจะว่าช่างเขาเราไม่ไปสน

จะดี ชั่ ว อยู่ที่ตัวอย่ ากังวล ไม่ใช่คนใครเขาว่าเรามา

อย่ าไปทุ กข์กังวลคำคนนัก ควรรู้จักจดจำทำสุขได้

ใครจะว่าช่างเขาไม่เศ ร้าใจ จะทุ กข์ไปทำไม่ใครว่าเรา

5 วิ ธีรับมือคนที่ไม่ชอบและเราก็ยังมีความสุขได้

1 แสดงน้ำใจ

บางทีอาจพูดง่ายแต่ทำย าก อย่ างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณ การแสดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน ไม่ควรไปตั ดสินผู้อื่นจากคำพูดของพวกเค้า

แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่างหากคือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของพวกเขาเอง คนไร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัวไร้ม า ร ย าทกับตัวเอง ที่สำคัญยังลามไปถึงคนรอบข้างด้วย

2 อวยพรให้เค้าจากใจจริง

ทุ กคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำวิ จารณ์หรือคำติฉินนิน ทาไม่พ้นหรอก ดังนั้นคุณอย่ าคิดมากไปเลย จงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จงทำซะ คำ ส า ปแ ช่ งหรือคำพูดร้ ายๆก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละ

หรือถ้าอวยพรให้ไปแล้วพวกเขาไม่รับ เดี๋ยวคำอวยพรนั้นก็จะวกกลับมาหาคุณ มีแต่ข้อดีเห็นไหมล่ะ

3 ทำความเข้าใจ

ผู้ที่ทำตัวน่ารังเ กี ย จส่วนใหญ่มักจะมีปัญ หาและปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือแม้แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำ สาเหตุที่พวกเขาเก ลี ยดคุณอาจเป็นเพราะพวกเขารังเ กี ย จตัวเอง เค้าถึงรังเ กี ย จคนอื่นไปด้วยสิ่งที่พวกเขาเก ลี ยดจริงๆ

แล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณ หรือ อิ จ ฉ าคุณนั่นเองดังนั้นพอพวกเขามีปัญ หากับคุณโปรดเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แต่มันเป็นปัญ หาของพวกเขาเองพย าย ามอยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้และลอง

คิดในมุมมองของพวกเขา แทนที่จะรู้สึกเก ลี ยด คุณอาจจะสงส า รพวกเขาแทนก็ได้

4 เมินเฉยใส่ซะ

คนเค้าไม่ชอบอ่ะนะ พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดี ฉะนั้นอย่ าไปใส่ใจเลย ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้รกส ม อ ง ใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่า เพราะท้ายที่สุดแล้ว

5 อย่ าไปจงเ ก ลี ยดจงชัง

ใครไม่ชอบเราก็อย่ าไปตอบโต้ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนน่ารังเ กี ย จเ สียเอง ให้อภั ยพวกเขา อวยพรให้เค้าจากใจจริงและอย่ าลืมมีน้ำใจและมอบความรักให้แ ก่พวกเขาด้วยล่ะ

พวกเขาก็จะเห็นเองแหละว่าคุณน่ะไม่มีใครทำอะไรได้

Leave a Reply