หากคุณชอบดื่มกาแฟทุกเช้า รู้ไว้ 10 สิ่งที่จะเกิດขึ้นกับคุณ

ชอบดื่มกาแฟทุกเช้า ควรรู้ไว้ 10 สิ่งที่จะเกิດขึ้นกับคุณ

หลายคนชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ ตื่นเช้ามาต้องได้ดื่มสักแก้ว

เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายก่อนไปทำงาน บางคนก็ไม่ชอบ

ความขมของกาแฟ จึงไม่ อ ย า ก ที่จะดื่มสักเท่าไหร่ แต่คุณรู้ไหมว่า

กาแฟนั้น มีประโยชน์มากกว่าช่วยให้คุณหายจากอาการง่วงซึมซะอีกนะ

จะมีประโยชน์ ไหน ไปดูพร้อมกันเลย

1 ลด อัตราการ เ สี่ ย ง การเป็น โ ร ค หั ว ใ จ

จากงานวิจัยพบว่า คนที่ดื่มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว ทุกวัน

สา ม า ร ถ ช่วยลดความ เ สี่ ย ง โ ร ค หั ว ใ จ ได้ถึง 26 เปอร์เซนต์

เพราะในกาแฟนั้น จะมีคาเฟอีน ที่จะไปช่วยลดคอเลสเตอรอล

ในหลอดเ ลื อ ด ทำให้ไม่เกิດการ แ ข็ ง ตัว

และ เกิດการอุดตันน้อยลงอีก ด้วย

2 เ รื่ อ งความจำเสื่อม

มีการทำวิจัย โดยทดลองให้วัยกลางคนดื่มกาแฟวันละ 1 แก้ว

ซึ่งส า ม า ร ถ ช่วยชะลอความจำเสื่อม และ ลดการเป็น โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์

ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ในงานวิจัยของอเมริกาเหนือ

ได้ ก ล่ า ว ไว้ว่า การดื่มกาแฟ 2 แก้วต่อวัน ทำให้สมงอมีความจำที่ดีขึ้น

และ ช่วยเพิ่มความจำระยะสั้นได้ดี มากกว่าคนที่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟ

และยังช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัว และส า ม า ร ถ ทำงานได้ อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 บรรเทาอาการ ป ว ด ศี ร ษ ะ และ ไ ม เ ก ร น

คาเฟอีนในกาแฟนั้น มีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโล หิ ต

และยังช่วยระงับอาการ ป ว ด ศีรษะและอาการของ ไ ม เ ก ร นได้

ใครที่มีอาการ ป ว ด ศีรษะบ่อย หรือเป็น ไ ม เ ก ร น

ควรดื่มกาแฟเพื่อช่วยบรรเทาอาการมาก

4 ลดโอกาสเกิດ นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี

คนที่ดื่มกาแฟประมาณ 1-2 แก้วต่อวันหรือมากกว่า จะมีอัตราการเป็น นิ่ ว

ใ น ถุ ง น้ำ ดี น้อยลงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว คาเฟอีนนั้นมีฤnธิ์

ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่าย ซึ่งจะช่วยให้ร่ายกาย

ขับ ส า ร ต่างออกมาได้ดีขึ้นนั่นเอง

5 ป้องกัน ม ะ เ ร็ ง

มีการศึกษาและวิจัยพบว่า คนที่ดื่มกาแฟวันละ 1 แก้ว ต่อวัน เป็นเวลานาน

จะส า ม า ร ถ ป้องกันการเป็นม ะ เ ร็ ง ใน ลำ ไ ส้ ใ ห ญ่

ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

เพราะในกาแฟมีก ร ด อ ะ ซิ ติ ก ซึ่ง ส า ม า ร ถ

ช่วยยับยั้งการเกิດเซลล์ที่ ผิ ด ปกติ

และขจัด ส า ร พิ ษ ภายในร่างกาย ทำให้ลด อัตรา

การเกิດ ม ะ เ ร็ ง ในระยะแรก ของหลายชนิดได้

6 ทำให้อารมณ์แจ่มใส คลายความ เ ค รี ย ด

มีผลการวิจัยที่ยืนยันว่าการดื่มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวัน ส า ม า ร ถ ลดความ เ ค รี ย ด

ได้ 15-20 เปอเซ็นต์เลยทีเดียว เพราะคาเฟอีนนั้น จะทำให้เราผ่อนคลาย

และคลายกังวลลง จึงทำให้เรารู้สึกหงุ ดหงิ ดน้อยลงเวลาดื่มกาแฟ

7 บรรเทาอาการ ห อ บ หื ด

เนื่องจาก ส า ร คาเฟอีนในกาแฟมีฤnธิ์ช่วยระงับความ เ ค รี ย ด

ของประสาทสัมผัสสำรอง ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิດ อาการ ห อ บ หื ด

ดังนั้นการดื่มกาแฟเป็นประจำจะ ส า ม า ร ถช่วยให้อาการดีขึ้นได้

8 สลายไขมัน

การดื่มกาแฟมีประโยชน์ในการช่วยสลายไขมัน เพราะจะไปทำให้

ไขมันในอาหารที่เรากินเข้าไปเกิດการ แ ต ก ตัว และจะให้พลังงานทดแทน

และยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่บอกว่า กาแฟมีส่วนทำให้น้ำหนักลดลงได้

เพราะจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึม

ซึ่งเป็นผลมาจาก ส า ร คาเฟอีนนั่นเอง

9 ช่วยทำให้ความ ส า ม า ร ถ ในการเล่นกีฬาดีขึ้น

คาเฟอีนเป็น ส า ร สำคัญในกาแฟที่ช่วยลด อาการ ป ว ด

ของกล้ามเนื้อได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยบรรเทาอาการล้า

ของกล้ามเนื้อในกลุ่มนักกีฬาหรือหลังการออกกำลังกายได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียว ดังนั้นใครที่ชอบออกกำลังกาย

ก็ลองดื่มกาแฟดูนะ มันช่วยได้

10 ช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่น

แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือก ดื่มกาแฟ ก็เป็นเพราะต้องการให้ร่างกายนั้นตื่นตัว

และหายจากอาการง่วงซึมในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน หรือดึกในช่วงอ่ า นหนังสือสอบ

เพราะคาเฟอีนมีฤnธิ์ ก ร ะ ตุ้ น ป ร ะ ส า ท ส่วนกลาง ทำให้ร่างกาย

ที่อ่อนล้ากลับมาสดชื่น หายอ่อนเพลีย และยังมีการทดสอบกับนักกีฬา

โดยนักกีฬานั้น ส า ม า ร ถ ฝึกซ้อมได้นานขึ้นแต่ไม่เกิน 1 ชั่ ว โ ม ง

เพราะมีความตื่นตัวในระยะสั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา postsara

Leave a Reply