อย ากให้ลองดู ก ร ะ ดู กทับเส้น ป้องกันได้ ด้วยท่ากายบริหารนี้

อย ากให้ลองดู ก ร ะ ดู กทับเส้น ป้องกันได้ ด้วยท่ากายบริหารนี้

ใครไม่เคยปວดหลังร้าวชาลงขา เดินไม่ได้ ก้มไม่ได้ ต้องไม่เคยลิ้มรสความทรมานจากโ ร คก ร ะ ดู กทับเส้น คุณเองป้องกันได้นะครับ

ก ร ะ ดู กทับเส้นหรือโ ร คหมอนรองก ร ะ ดู กทับเส้นประสาท คือ โ ร คที่เกิດจากการที่หมอนรองก ร ะ ดู กสันหลังของเราปลิ้น โป่งออกมาจากแนวก ร ะ ดู กสันหลังจนไปเบียดทับกับเส้นประสาทรอบแนวก ร ะ ดู กสันหลัง

เริ่มแรกผู้ป่ ว ยมักจะมีอาการปວดหลังบริเวณเอว เป็น หาย ซึ่งอาการดังกล่าวจะเป็นมากเวลาทำงาน เช่นยืน ก้ม เงย หรือนั่งนาน และจะดีขึ้นเมื่อได้นอนพัก ต่อมาจึงปรากฎอาการสำคัญที่บ่งบอกว่าหมอนรองก ร ะ ดู กสันหลังเกิດโป่งขึ้นมากดทับเส้นประสาทคืออาการปວดหลังรุ นแร งอย่างเฉียบพลัน และมีอาการปວดร้าวลงมาที่ขา น่อง ตาตุ่มหรือเท้า ร่วมกับมีอาการชาขาหรือเท้าด้วย…เคยให้วิธีการตรวจว่าเป็นโ ร คก ร ะ ดู กทับเส้นหรือไม่ ลองค้นดูโพสเก่านะครับ

วันนี้หมอมาแนะนำท่ากายบริหารเพื่อยืดหลัง ยืดกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา ป้องกันโ ร คก ร ะ ดู กทับเส้น และแก้ปວดหลัง,เอวได้ด้วย

เริ่มด้วยการนอนราบ ยกเข่าขวาขึ้นให้ต้นขาชิดหน้าท้อง ตามรูปทั้งรูปบนและล่าง ตอนหายใจเข้าพย าย ามดึงเข่าเข้าหาตัว ทำช้าค้างไว้นับ 1-10 แล้วคลาย ทำซ้ำ 10 ครั้งต่อท่า ทำก่อนนอนทุกวันครับ

 

ข้อมูลสุขภาพจาก… คลินิก สมุนไพรหมอศุภ การแพทย์แผนไทย

Leave a Reply