คนฉลาด มักชอบพูดคนเดียว

คนชอบพูดคนเดียว มักเป็นคนฉลาด ยิ่งทำ ยิ่งพัฒนาสมอง

เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดี จากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ เผยแพร่งานวิจัยจาก Bangor University ในสหราชอาณาจักร และ University of Chicago โดยสรุปว่า คนที่ชอบพูดคุยกับตัวเอง และสัตว์เลี้ยงบ่อย มีแนวโน้มที่จะฉ ล า ดมากกว่าคนทั่วไป

งานวิจัยแรก ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 20 คน เพื่อดูความแตกต่างของสิ่งที่เกิດขึ้นระหว่างการพูดกับตัวเองแบบออกเสียง และการพูดกับตัวเองแบบไม่ออกเสียง ทั้งการอ่ๅนหนังสือออกมาเป็นเสียงดังฟังชัด สลับกับการอ่ๅนหนังสือแบบเงียบ หรือการให้ดูและจดจำสิ่งของต่างในซุเปอร์มาร์เก็ต ด้วยการพูดทวนซ้ำ

ผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารกับตัวเองจะทำให้พวกเขามีสมาธิขึ้น และหาสิ่งของต่าง ได้ไวขึ้นประมาณ 50-100 มิลลิวินาทีเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้พูดคุยกับตัวเอง

ส่วนงานวิจัยอีก 1 ชิ้น ก็สรุปในทำนองเดียวกันว่า การที่เราพูดคุยกับสิ่งของ สัตว์เลี้ยง (พฤติกรรมนี้ มีชื่อเรียกทางวิทย าศาสตร์ว่า anthropomorphizing) จะทำให้ส ม อ ง ของเราได้สร้างจินตนาการที่เชื่อมโยงกับสิ่งนั้น ขึ้นมา คิดสังเกตพฤติกรรม ฝึกส ม อ งให้กระตือรือร้น ในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง รอบตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

นี่คือ 5 เหตุผลยืนยันว่า ”คนชอบพูดคนเดียว” ส่อแววฉลาด

ข้อที่ 1 การพูดคนเดียวทำให้ความจำดีเลิศ

เพราะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงที่ตัวเองพูด ส่งผลให้ความทรงจำดีขึ้น

ข้อที่ 2 การพูดคนเดียวทำให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ

เพราะการพูด หรือพึมพำกับตัวเองออกมา จะทำให้เกิດการรับรู้ว่าตัวเองทำลังคิด หรือทำ อะไรอยู่

ข้อที่ 3 การพูดคนเดียวทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี

เมื่อเวลาที่เราเจอเ รื่ อ งเ ศ ร้ า ในชีวิต การพูดคนเดียวจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น และมีกำลังใจในชีวิตมากขึ้น

ข้อที่ 4 การพูดคนเดียวทำให้ ตั ดสินใจฉับไว

คนที่ชอบพูดคนเดียวจะไม่ใช่คนขี้ลังเล เพราะการพูดคนเดียวจะช่วยให้ ตั ดสินใจและได้ข้อสรุปไวกว่าคนที่ไม่พูด

ข้อที่ 5 การพูดคนเดียวทำให้มั่นใจในตัวเอง

การพูดคนเดียวเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทำสิ่งต่าง ไดอย่างน่าอัศจรรย์ ช่วยทำให้คุณมั่นใจกับทุก สิ่งที่ทำ

Leave a Reply