ข่ าวดี ค นละค รึ่งเ ฟส 3 มาแ น่

น.ส.กุลย า ตันติเต มิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการค ลัง (สศค.) โฆ ษกกระท รวงการคลัง กล่ าวถึงความคื บหน้าโค รงการค นละค รึ่งเ ฟส 3 ว่าผู้เคยได้รับสิ ทธิอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วย การให้ยืนยั นตัวตนก่อนใช้งา น อีกทั้งขณ …

Read More

ร าศีต่อไปนี้ ดว งปังม าก เสน่ ห์แ รง

ร าศีต่อไปนี้ ดว งปังม าก เสน่ ห์แ รง ท่า นที่เกิ ดร าศีสิ งห์ ผู้ที่เกิ ดในราศีนี้นั้น ในช่วงที่ผ่านมานี้มีปั ญห ากับเพื่ อนร่วมงาน ขั ดอกขั ดใจไปเสี ยทุ กอย่ าง ทำให้มีปั ญหาในเรื่ องของการเ งินเป็นหลัก แต่อย่ …

Read More

นี่คือคนที่มีราศีเศรษฐีจับ ชีวิตดี๊ดีตลอดครึ่งปีหลัง 2564

ขึ้นชื่อว่าเ รื่ อ งดว ง มักไม่ค่อยเข้าใครออกใคร และในช่วงนี้ ด ว งของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง อาจารย์ออย เผยด ว งชะตาในเพจ ด ว ง12 ຮาศี ถึง 5 ຮาศีด ว งเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองด ว งปังตลอดปี 2564 โดยทั้ง 5 …

Read More

ชื่นชม “อนุวัต” ค่อยเก็บทีละเล็กทีละน้อย จนได้บ้านให้แม่

ชื่นชม “อนุวัต” ค่อยเก็บทีละเล็กทีละน้อย จนได้บ้านให้แม่ ผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในใจสำหรับ “หนุ่ม-อนุวัต เฟื่องทองแดง” เนื่องจากสไตล์การทำงาน ของเขานั้นสื่อส ารแบบตรงไปตรงมาและหากต้องลงพื้นที่ในฐานะนักข่าว พิธีกร เขาก็ลุ ย ติดดิน ไปถึงแหล่งแบบจริงจังอนุวัต เล่าถึงเส้นทางชีวิ ตก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวถึงวันนี้ว่า ตอนเล็ก จะถูกทางบ้านและคนรอบข้างบอกว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอ หมอเก่ง หมอฉลาด เป็นหมอแล้วมีทุนเยอะเลยเลือกเรียนสายวิทย์คณิต จะได้เป็นหมอ โดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่อย ากจะเป็น หรือถนัดจริง หรือเปล่า สำหรับบ้านของคุณหนุ่ม อนุวัตนั้นเป็นบ้านสวนที่มีทั้งพื้นที่มีผัก ต้นไม้ …

Read More

เตรียมแจกอีกจ้า อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเงินไปเลย 5,000 เที่ยวสงกรๅนต์

ที่นี่เราจัดเตรียมเ รื่ อ งน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่ า นและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเ รื่ อ งราวเกี่ยวดังต่อไปนี้ เป็นยังไงกันบ้างกับเ รื่ อ งราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่ า นกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภั ยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพย าย ามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแ ช ร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน

Read More

คุณหมอโพสต์​เตือน ให้เริ่มดูแลตัวเอง

เรียกได้ว่าเป็นเ รื่ อ งราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชื่อว่าหลายพื้นที่จังหวัดยังคงเป็นปัญหาสำหรับยอดผู้ติด CV19 ล่ าสุดเฟสบุ๊คคุณหมอ Pongsakorn Chindawatana ได้โพสต์เต ือนแสดงความห่วงใยกับทุกท่านโดยระบุข้อความต่อไปนี้ ทุกคนครับ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ มันมาแล้ว มาแรงกว่าสองเฟสแรกหลายเท่า รอบนี้ใหญ่มาก  โพสต์ดังกล่ าว หมอเต ือนเองเลยนะครับ ทุกท่านไม่ควรประมาท นับจากวันนี้ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตอนออกจากบ้านด้วยนะครับ ล้างมือบ่อยด้วยเจล แ อ ลกอฮอล์ กลับเข้าบ้าน ทิ้งหน้ากาก รีบอาบน้ำสระผม …

Read More

เปิดด ว ง 5 ปีนักษัตร มีเกณฑ์ได้จับเงินล้านภายในปีนี้ ร ว ยจ นหน้าตกใจ

สำหรับหลายคนนั้น เชื่อกันว่าด ว งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนเรา บางคนก็ใช้ด ว งในการนำทางเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่ต่อไปได้ และหลายคนนั้นก็ใช้ด ว งเพื่อความสะบายใจ เช่นเดียวกับวันนี้ที่ทางเรานั้นได้ยกด ว งนักษัตร ทั้ง 5 ปีนี้ที่มีเกณฑ์ได้ว่าจะได้ครอบครองเงินล้านภายในเดือนที่เหลือนี้นี่เองคร้า นั้นไม่รอช้าเราไปชมพร้อมกันเ ล ยคร้า เริ่มกันอันดับที่ 5 5. ปีกุน สำหรับชาวปีกุน ก่อนหน้านี้ของท่านนั้นเป็นช่วงขาลงอย่างมาก ทั้งยังมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ ทั้งยังต้องเจออุปสรรคมากมายในช่วงนั้น ซึ่งบอกเ ล ยว่าเป็นง …

Read More

รัฐพู ดถึ งโคร งก ารเราช นะ

เราชนะช่ วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรอบ 2นี้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยโอนเงินตามจำน วน 7,000 บาทสำหรับผู้ที่มีร ายได้น้อยและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งบัตรคนจ นกว่า 14 ล้านคนทั่วประเ ทศก็จะได้รับด้วยโดยโครงการนี้แบ่งเป็น 8 งวดดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีร า ยได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีจะได้รับวงเงินเราช นะ 675 บ าทต่องวดกลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000 100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเราชนะ 700 …

Read More

สนใจมั้ย รัฐบาลและ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดช่องทางด่วน แก้หนี้ บัตร เค รดิตและสิ น เ ชื่อ

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วคนที่เป็นหนี้แล้วผ่อนไม่ไหวจะบานเบิกทางแก้หนี้ผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อต่างทางภาครัฐได้เชิญชวนผู้ที่นี่มีปัญหาบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลรับข้อเสนอไก่เกลี่ยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิດ ล่าสุดนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนและปัญหาปากท้องในช่วงสถานการณ์ covid จึงได้ทยอยออกโครงการและหามาตรการต่างเพื่อช่วยเหลือได้ค่าครองชีพของพี่น้อง ประชาชนและในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการใช้จ่ายเงินที่อาจจะเกิດจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรมว.กลาโหมได้มีนโยบายโดยให้ทุกหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเ รื่ อ งการเกิດปัญหาการติดหนี้บัตรเครดิตหรือการปิดการชำระหนี้จึงกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพในระยะย าวล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้จับมือกับกรมบังคับคดีและกระทรวง ยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือลูกหนี้สินเชื่อต่างมากกว่า 22 แห่งโดยได้จัดการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งรัฐบาลเป็นตัวกลางเชิญชวนให้ผู้ที่ประสบปัญหาเข้าร่วมกับโครงการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีข้อเสนอผ่อนผันสำหรับลูกหนี้ 3 กลุ่มก็คือผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้สินเชื่อแล้วก็เป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลของลูกเขาเสนอพวกเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้และสถาบันการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในช่วงนี้

Read More

ใครเป็นหนี้ ออมสินช่วยปิดหนี้ โครงการปิดหนี้นอกระบบ สินเชื่อธ.ประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้ยืม 50,000 บาท สมัครได้ทุกคน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอก ระบบ จุดเด่น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิດจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินกู้ ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 …

Read More