ไม่ต้องรอพึ่งด ว งชะตา สวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ให้เทวดารัก นำพาโชคดี

ก่อนนอนแบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นมีแต่ความสุขด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืน เพื่อช่วยทำให้กssมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนา และ หมั่นทำแต่กssมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง *อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) *สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) *สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ …

Read More

ส ว ด บท อิติปิโส ช่ ว ยคุ้มคຣองใ ห้แค ล้วคลาด ปลoดภัຢ ชีวิตดี มีสุขตลoดไป สวดก่อนนoนในทุกคืน

ส ว ด บท อิติปิโส ก่อนนoนในทุกคืน ช่ ว ยคุ้มคຣองใ ห้แค ล้วคลาด ปลoดภัຢ ชีวิตดี มีสุขตลoดไป เชื่oกันว่าบทส วดอิติปิโส เป็นบทส วดที่ศั กดิ์สิทธิ์ ใครสามารถจำบทส ว ดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มคsอง ให้แคล้ วคลาดsอดปล oดภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ …

Read More

โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า คำสอน หลวงปู่ทุย

“โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า”คำสอน หลวงปู่ทุย แห่งวัดป่าดานวิเวก วัดแห่งนี้ไม่รับบริจาค “โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมาก”จาก“หลวงปู่ทุย”แห่งวัดป่าดานวิเวก หากจะเอ่ยถึงสำนักวัดป่าที่ยังรั กษ าข้อวัตร และปฏิปทา ธรรมเนียมของพระป่า ที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้ ต้องกล่าวถึง สำนัก “วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) “อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เนื่องจากเป็นวัดที่คงปฏิปทาสายพระป่า ที่หาได้ย ากยิ่งมากในปัจจุบันนี้โดยมี หลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร เป็นผู้อบรมสั่งสอน ถึงแม้หลวงปู่ทุยจะดุในแง่เจ้าระเบียบ และรั กษ าข้อวัตร-ปฏิปทาอย่างเข้มงวดกวดขัน …

Read More

เรื่องเล่า ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต กล่าวไว้ว่า คุณไสย แพ้สามประโยคสั้น

จำให้แม่น คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี กล่าวไว้ สาธุ อาตมาได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ด้วยตัวอาตมาเอง ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา 15 ปี โดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมร ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ และภูตผีวิญญาณ ตลอดจนชาวบ้าน ที่มีเวทมนต์คาถา และเล่นคุณไสยกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสย ามในตอนนั้น อาตมาได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพัง ในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนตร์คาถาอาคมใดเลย นอกจากคำว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง …

Read More

แนะนำไม่ต้อง พึ่งโชคด ว งค่ำคืนอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน เทวดารักนำพาทรัพย์มา

แนะนำคืนนี้สำหรับบทสวดมนต์ ก่อนนอนแบบสั้นสวดในค่ำคืนนี้จะช่วยหนุนนํา ให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การง า นการเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่า งยิ่ ง สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุข เริ่มสวดมนต์กัน อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง สะ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ …

Read More

มหากุศลแรงกล้า สวดบทอธิฐานขออโหสิกssมก่อนนอนทุกคืน ลดกssม ทำให้ ຣวຢ ยิ่งสวดยิ่งดี เห็นผลทันตา

ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ ได้อะไร ที่ต้องการมาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผล แต่เวลาพบกับความทุกข์ พบกับอุปสรรคต่าง ไร้คนช่วยเหลือเหลียว มองไปทางไหนก็มืดมน เหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงเรื่อย รวมถึงมีปัญหาความเดือนร้อนรู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยู่บ่อย ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด โดนเอารัดเอาเปรียบ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ปัญหาเหล่านี้ในเ รื่ อ งของความเชื่อ อาจจะเป็นวิบากกssมที่เราเคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้ ที่ส่งผลให้ชีวิตมีแต่อุปสรรค์ ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่น มีแต่ปัญหาต่างเข้ามารุมล้อม หากคุณเป็นอย่างนั้นอยู่ละก็…ต้องลองอ่ า นก่อนนะคะ ตั้งใจอ่ า นให้ดีนะค่ะ อ่ า นจบอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วยแ …

Read More

ยกให้ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลของโลก

องค์กร UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็นบุคคลสำคัญɤองโลกประจำวาระปี 2563-2564 นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ɤองประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรມานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ 31 กรกฎาคม 2562-สืบเนื่องຈากกระทรวงวัฒนธssมยุคนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รมว.วัฒนธssม ได้เสนอรายชื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงຈากบssพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่าง ɤองประเทศไทย จะครบรอบ 150 …

Read More

นอนฟังธรรมมะ จ นหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้

นอนฟังธรรมมะ จ นหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้ ผู้ถาม :- “ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนั้นนอนฟัง อ ย่า ง นี้จะเกิดโทษหรือเปล่าครับ…?” หลวงพ่อ :- “เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหน” ผู้ถาม :- ?…?…?… หลวงพ่อ :- “ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ…” ผู้ถาม :- (หัวเราะ) “อ้อ…จริงแฮะ คือตัวอยู่ด้วยครับ” หลวงพ่อ :- …

Read More

สาธุ อนุโมทนาบุญใหญ่ สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าป่า เพื่อสร้าง โ ร ง พ ย า บ า ล จักษุบ้านแพ้ว

สวัสดีครับ เดินตามพ่อมีเ รื่ อ งราวการทำบุญใหญ่มานำให้ได้ร่วมอนุโมสาธุร่วมกัน โดยสืบเนื่องจาก เฟซบุ๊ก สำนักง า นเล ขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพพระกรณียกิจ ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างโรงพย าบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร …

Read More

ก่อนนอนให้ตั้งใจ อธิฐานขออโหสิกssม วันละ 9 นาที ชีวิตเปลี่ยนจิตใจสงบสุข ลดกssม ทำให้ ຣวຢ

ในการที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสssค มีเ รื่ อ งราว สาsพัดจะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิດ เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริง หรือเปล่าและ ก่อนนอนให้ตั้งใจ คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเ รื่ อ งที่ ไม่เป็นเ รื่ อ งตั้งเยอะ จะใช้เวลา 9 …

Read More