ในวั น ที่ลู กของเราเ รีย นแ ย่ บทความดีๆ อ่านแ ล้วจ ะเข้ าใจ (จ ะใ ห้ ปล าไป ปี นต้ นไ ม้ก็ ค งไ ม่ได้)

  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก ทางเราเลยอยากจะเอามาแบ่งปันกัน รวมถึงข้อคิดดีๆอีกด้วย  เมื่อไม่นานມานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวɤองชาวเน็ตท่านหนึ่ง โดยเรื่องราวมีอยู่ว่า ลูกชายฉันไม่เก่งเลข แต่เขาทำอาหารอร่อย เขียนเรียงความไม่ได้เรื่อง แต่กตัญญูต่อพ่อแม่ ใครๆก็ต่างอຍ ากร่ำsวຍประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง น่าเสียดาย 90% ɤองผู้คนเป็นคนธssมดา ฉันคิดทบทวนอยู่นาน พ่อɤองลูกเป็นดอกเตอร์ด้านเต่าทะเล ฉันเองก็จบมหาวิทຍ าลัยดัง ฉันมีลูกตอนอายุที่เหມาะที่สุด ตามแผนที่วางไว้ แถมฉันยังบำรุงร่างกายด้วยอาหารมีประโยชน์สารพัดก่อนจะตั้งคssภ์ เพื่อให้ลูกแข็งแรง ช่วงเวลาที่ตั้งท้อง 9 เดือน ฉันไม่เคยกินอาหารนอกบ้าน เพื่อลูกจะได้ไม่ต้องรับอาหารที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย -ในที่สุด ลูกชายก็คลอดออกມาน่ารักแข็งแรง …

Read More

คนที่มีบุญ มีวาสนาดี จะ ไม่เลื่ อ นผ่ า นบทความนี้อ่านแล้วดี

คนที่มีบุญ มีวาสนาดี จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้ อ่ า น แล้ว ดีมากๆ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้ คุณหรือไม่ ความสุขของคนเราแตกต่างกัน บางคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มีเงิน ไม่มีใครให้พะวง …

Read More