เป็นสิ ริม ง ค ล ชีวิตไม่ติด ขั ด “พิธีขึ้นบ้านใหม่” ทำให้ถูกต้องแล้วจะดีจาก ร้ า ยกลายเป็นดี

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีขึ้นบ้านใหม่ มาดูวิธีการขึ้นบ้านใหม่ง่าย ๆ ตั้งแต่การเตรียมของขึ้นบ้านใหม่ การเตรียมตัว รวมไปถึงข้อห้ามต่าง ๆ คนโดยทั่วไปมักจะมีความเชื่อในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทาง คอยปกปักรักษาคุ้มครอง ใครก็ตามที่เข้าอยู่ จะต้องให้ความเคารพนับถือ อย่างเช่นการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เราจะเห็นกันอยู่เป็นประจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะเล็กจะใหญ่ จะมือหนึ่งหรือมือสองก็ตาม ขอเพีຍงทำแค่ตามกำลังทรัพย์ที่มีก็พอ ไม่ต้องมากมาย มีพิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นการกล่าวขอขมา เพื่อที่จะทำให้ชีวิตไม่ติดขัด ทำดูก็ไม่เสียหาย สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก …

Read More