เคล็ดลับ 9 สิ่งที่ทำให้คนจีน รวยเร็ว รวยนาน รวยทน

ไม่ว่าจะอยู่ในเมือง หรืออยู่ต่างจังหวัด ชนบท เราจะเห็นว่าคนที่ຣวຢที่สุดคือคนจีน ไม่ใช่คนไทย ผู้เขียนเองเกิດในชนบท อำเภอเล็ก ไม่เจริญมากนัก แต่ก็สามารถที่สังเกตเห็นได้ว่าคนที่ຣวຢที่สุด คือคนจีนที่ทำมาค้าขาย แถมไม่ใช่ บ้านเดียว แต่เป็นอีกหลาย บ้านที่ຣวຢเหมือนกัน และส่วนใหญ่คือคนจีน ส่วนในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้อสายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก เรียกว่าຣวຢติดระดับโลกเลยทีเดียว เช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย) , คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว) ,ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้น มาดูสิ่งที่คนจีนเหล่านี้มีเหมือนกัน 1 …

Read More