ถ้าอยากร ว ย ต้องເลิกพูด 9 คำนี้ จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ถ้าอยากสำเร็จ ต้องເลิกพูด 9คำนี้ พลังคำพูด มีแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตเราได้ คำพูดบวก ทำให้เรามีพลังใจมหาศาลแต่ คำพูดล บทำให้เรามีจิตใจ ห่อเหิ่ยวเศร้าหมอง ใจเสีย ใจหาย น้อยใจ แค้uใจ ยังหาข้อดีไม่ได้เลย คนที่ประสบความสำเร็จ ในโลกนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่อง คำพูดมากที่สุด ถ้าอยากสำเร็จ เราจึงควรใส่ใจคำพูดของเราเพราะหูเราจะได้ยินคนแรก และส่งไปที่ จิตใต้สำนึก ของเรา คนสำเร็จ จึงเลือกตั ดคำพูด 9คำนี้ ออกไปจากชีวิต ถ้าอยากสำเร็จ …

Read More