รักตัวเองให้มาก อ ย่ า ไปคาดหวังกับใคร เพราะ ‘ ตลอดไป’ ไม่มีจริง

รักตัวเองให้มาก อ ย่ า ไปคาดหวังกับใคร เพราะ ‘ ตลอดไป’ ไม่มีจริง เชื่อว่าหลาย คนต้องเคยผ่ า นเ รื่ อ งราวของความรักกันมาบ้าง แต่บทสรุปจุดจบของเ รื่ อ งความรักอาจแตกต่างกันออกไป บ้างก็สมหวัง บ้างก็ผิดหวังในเ รื่ อ งของความรัก สำหรับวันนี้เรามีข้ อ คิ ด ดี …

Read More

รักของพ่อแม่ เป็น รั ก แ ท้ พ่ อแ ม่ทำทุ ก อ ย่ า ง ให้แ ก่ลู กนั้ น ก็ทำด้ว ยควา มรั ก

รักของพ่อแม่ เป็น รั ก แ ท้ พ่ อแ ม่ทำทุ ก อ ย่ า ง ให้แ ก่ลู กนั้ น ก็ทำด้ว ยควา มรั ก ก็ทำด้วยความรัก เราจึงควรรู้จักความรักของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีสักหน่อย เริ่มแรกรู้จักกันไว้ก่อนว่า ความรักนั้น ถ้าแยกตามหลักธรรม ก็แบ่งง่าย ว่ามี 2 …

Read More

ในวั น ที่ลู กของเราเ รีย นแ ย่ บทความดีๆ อ่านแ ล้วจ ะเข้ าใจ (จ ะใ ห้ ปล าไป ปี นต้ นไ ม้ก็ ค งไ ม่ได้)

  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก ทางเราเลยอยากจะเอามาแบ่งปันกัน รวมถึงข้อคิดดีๆอีกด้วย  เมื่อไม่นานມานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวɤองชาวเน็ตท่านหนึ่ง โดยเรื่องราวมีอยู่ว่า ลูกชายฉันไม่เก่งเลข แต่เขาทำอาหารอร่อย เขียนเรียงความไม่ได้เรื่อง แต่กตัญญูต่อพ่อแม่ ใครๆก็ต่างอຍ ากร่ำsวຍประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง น่าเสียดาย 90% ɤองผู้คนเป็นคนธssมดา ฉันคิดทบทวนอยู่นาน พ่อɤองลูกเป็นดอกเตอร์ด้านเต่าทะเล ฉันเองก็จบมหาวิทຍ าลัยดัง ฉันมีลูกตอนอายุที่เหມาะที่สุด ตามแผนที่วางไว้ แถมฉันยังบำรุงร่างกายด้วยอาหารมีประโยชน์สารพัดก่อนจะตั้งคssภ์ เพื่อให้ลูกแข็งแรง ช่วงเวลาที่ตั้งท้อง 9 เดือน ฉันไม่เคยกินอาหารนอกบ้าน เพื่อลูกจะได้ไม่ต้องรับอาหารที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย -ในที่สุด ลูกชายก็คลอดออกມาน่ารักแข็งแรง …

Read More

จงซื่ อสั ต ย์ให้เ กี ย รติ ค น รั ก ทั้งต่อห น้ าและลั บห ลั ง เป็นวิ ธี ที่คู่ รั ก ค ว รมีให้กัน

คนสองคน ไม่มีทางอยู่ด้วยกัน ได้ตลอดเวลา ไม่มีทางรู้เรื่องของกัน ได้ทุกเรื่อง ไม่มีทางเป็นเจ้าของกันและกันได้ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และ ในเมื่อมันเป็นแบบนั้น ให้เกียรติ ตอนอยู่ด้วยกัน ก็สำคัญ แต่ การให้เกียรติ ตอนเค้าไม่อยู่ด้วยนั้น อาจจะสำคัญกว่า คุณอาจจะคิดว่า ถ้าคุยกับเขาสักหน่อย จะเป็นอะไรไป เพราะคุณ ไม่คิดอะไร และ แฟนคุณ ก็ไม่มีรู้ข่าวคราวอะไรแน่นอน แต่รู้ไหม เรื่องราว บาดหมางในใจ มักเริ่มมาจาก ที่อีกฝ่ายนึง พูดว่า …

Read More

อย่าเอาความดีของเรา เอาใจให้เขา อย่ าเสียเวลา

อย่าเอาความดีของเรา ไปซื้อใจเขาให้เสียเวลา เคยเป็นไหม? ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ ทำทุกอย่างเพื่อหวังให้ทุกคนบนโลกมารักเรา เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอก เพราะ.. ใส่ใจมากไปเราจึงทุกข์ เพราะ.. สงสัยมากไปจึงทรมาน หากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมัน เรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตัดสิน เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเรื่องเล่า เรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทา เราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำนินทา คนในลมปากใครๆ ไม่ต้องพยายามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุกคนหรอก …

Read More