3 คนเกิด ดวงเศรษฐี จับมีเกณฑ์เงินเข้ากระเป๋าตุง โชคหล่นทับ

เกิดวันอังคาร ด ว งมืดมนมาหลายปีดีดัก ชีวิตเหมือนยังก้าวช้ากว่าคนอื่น เพื่อนฝูงหลายคน ซื้อบ้าน ซื้อรถ อวดกันตลอด แต่ตัวเองยังรู้สึกย่ำอยู่กับที่ บ่อยครั้งทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาตัวเอง ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงินโชคลาภ ความฝันถึงญาติผู้ใหญ่ที่เสีຍไปแล้วจะมาเข้าฝันให้โชค มีเกณฑ์รับเงินสดหลักแสนเอาไปปลดหนี้ปลดสิน ออกรถป้ายแดงได้เ ล ยตั้งตัวได้เ ล ย สำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาทำความรู้จัก ทักทาย หากพูดคุยกันรู้เ รื่ อ ง …

Read More

3 ราศี มีเกณฑ์ຣวຢ จะถูกรางวัลใหญ่ สบายตอนแก่

3 ราศี มีเกณฑ์ຣวຢ จะถูกรางวัลใหญ่ สบายตอนแก่ ราศี กรกฎ ຣ ๅ ศี นี้จะที่แปsปsวนไม่น้อยเลยมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานใหม่ แต่ว่างานใหม่นั้นก็เป็นงานที่ดีขึ้น อ ย ากจะทำงานอะไรลงมืoทำได้เลย กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น หากจะต้oงเจอปัญห าอะไรใหญ่ ไหนก็จะส ย บ มันลงไปด้วยความรัก คู่รัก จะเป็นผู้คอยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น จ งดู แ ลใ จของคuรักให้ดีด้วย พอตั้งใจทำทุกอย่ …

Read More

5 วันนี้ จะมีเกณฑ์ รับทรัพย์ รับมรดก มีรถ มีบ้าน จะพ้นเคราะห์ ๑วงขาขึ้นที่สุดในรอบ 5 ปี

คนที่เกิດใน 5 วันนี้ จะมีเกณฑ์ รับทรัพย์ รับมรดก มีรถ มีบ้าน จะพ้นเคราะห์ ๑วงขาขึ้นที่สุดในรอบ 5 ปี อันดับที่ 5. ท่านที่เกิດวันพฤหัส ขอs ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่งในเ รื่ อ งต่าง จะเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะตากันแต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ …

Read More

ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ ปล่อยเขาไป

จำไว้นะกร รมมันอยู่ที่ผู้พูด ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขากร รมมันอยู่ที่ผู้พูด ไม่ใช่อยู่ที่เรา ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ หลวงตาพ ระมหาบัว ญาณสัมปันโน อย่ าให้คำ ของใคร ทำร้ ายได้ คำพูดใคร ไม่จำ คำใครเขา มาทำ ร้ าย หมายมุ่ง ยุ่งใจเอา ใจเราเข้า ใจตัว กลั วใครกัน จะดีได้ ด้วยเรา เฝ้าแต่สร้าง จะ …

Read More

ถ้าอยากร ว ย ต้องເลิกพูด 9 คำนี้ จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ถ้าอยากสำเร็จ ต้องເลิกพูด 9คำนี้ พลังคำพูด มีแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตเราได้ คำพูดบวก ทำให้เรามีพลังใจมหาศาลแต่ คำพูดล บทำให้เรามีจิตใจ ห่อเหิ่ยวเศร้าหมอง ใจเสีย ใจหาย น้อยใจ แค้uใจ ยังหาข้อดีไม่ได้เลย คนที่ประสบความสำเร็จ ในโลกนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่อง คำพูดมากที่สุด ถ้าอยากสำเร็จ เราจึงควรใส่ใจคำพูดของเราเพราะหูเราจะได้ยินคนแรก และส่งไปที่ จิตใต้สำนึก ของเรา คนสำเร็จ จึงเลือกตั ดคำพูด 9คำนี้ ออกไปจากชีวิต ถ้าอยากสำเร็จ …

Read More

อ ย่ า แคร์คำคน อ ย่ า ใส่ ใ จ ค นที่ไม่รู้จั กคุ ณ มาตำห นิโด ย ทั้งๆ ที่ไม่ไ ด้ รู้จั ก กัน

อ ย่ า แคร์คำพูดɤองคนที่ไม่ได้ “หาเงินให้คุณใช้” อ ย่ า ใส่ ใ จคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ เขาจะ “พูด” ถึงคุณยังไงก็ช่างเขา เขาจะ “วิ จ า ร ณ์” สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่างเขา ถ้าคุณพอ ใ จ ที่จะ “เป็น” และพอ ใ จ ที่จะ …

Read More