คุณไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าตัวเอง ด้วยการเอาใจคนอื่นมากเกินไป หากเขาไม่ชอบคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าตัวเอง ด้วยการเอาใจคนอื่นมากเกินไป หากเขาไม่ชอบคุณ ต่อให้คุณทำดีมากแค่ไหน เขาก็ไม่ชอบคุณอยู่ดี คุณมีคุณค่าในตัวเองเสมอ อย่ าฝืนอะไรก็ตาม ที่เป็นธรรมชาติของเรา อย่ าพย าย ามทำอะไร เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่oคุณ อย่ าคบหาคนที่เห็นค่าของคุณ แค่ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ อย่ าเอาใจคนอื่นมากเกินไป จนเขาไม่เห็นคุณค่า อย่ าเสียสละความสุขของคุณ ให้ใครคนอื่น เริ่มใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเอง และทำให้ตัวเองมีความสุข ตัดคนบางคนออกไปจากชีวิต เพราะแต่ละวัน เราไม่รู้หรoกว่า …

Read More