ร ว ยข้า มปี ชีวิ ตดี กับ4วันเ กิ ด สิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์เป็ นใจ มีค นนำโช คล าภมา มีแ ต่ได้กั บๆ ไ ด้ ส บา ยขึ้นทุ กวั น

ร ว ยข้ามปี ชีวิตดี กับ4วันเ กิ ด มีแต่ได้กับๆ ไ ด้ สบ ายขึ้นทุกวัน เราทุกคนต่างมีเทวดาคุ้มครองรัก ษ านำพาให้ชีวิตดี จะขึ้นปีใหม่แล้ว สิ่งดีๆ ต ามมา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มน าย เ ว ร หมั่นสร้างความดี ชีวิตมีแต่ดีกับดี ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่มียศตำแหน่งหรือเทพเจ้าต่างๆที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาต …

Read More

หมอช้าง ทศ พ ร ทำนายทายทัก 2 ຮาศีพลิกร้ า ยให้กลายเป็นดี เงินทองสะพัดจ นน่าอิ จ ฉ า ร ว ยอู่ฟู่ จะไ ด้จั บเงิ นล้า น

เริ่มต้นเดือนตุลาคมด้วยสิ่งดี กับ หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา ที่ล่าสุด หมอช้างได้เผยถึง๑วงชะตา ในเดือนตุลาคม 2563 ของ 2 ຮาศีที่๑วงพลิกจากร้ า ยกลายเป็นรุ่ง หลัง๑วงเจอศึกหนักมาตั้งแต่ปี 64 เดือนตุลาคมนี้ จะมีข่าวดีเริ่มมาแล้ว จากการเปลี่ยนของดาวพฤหัส ในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม คนที่๑วงแรง จะเกิດผลตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เป็นต้นไป โดย 2 ຮาศีที่ว่านี้ก็คือ …

Read More

4 วั นเกิ ด มีเก ณฑ์ได้ลา ภก้อ นใหญ่ จากตัวเล ข และกา รร่ว มลุ้ นโช ค หม ดห นี้ ชีวิ ตไ ด้ลื มต าอ้าปา ก ดว งขาขึ้ นใ นรอ บ 10 ปี

4 วั นเกิ ด มีเก ณฑ์ได้ลา ภก้อ นใหญ่ จากตัวเล ข และกา รร่ว มลุ้ นโช ค หม ดห นี้ ชีวิ ตไ ด้ลื มต าอ้าปา ก ดว งขาขึ้ นใ นรอ บ 10 …

Read More

5 ຮาศี ต้ นปีหน้ า บอ กล า เ รื่ อ งร้ า ย กำลั งจ ะผ่า นไป และจ ะมีผู้ให ญ่อุ ปถั มภ์

5 ຮาศี ต้ นปีหน้ า บอ กล า เ รื่ อ งร้ า ย กำลั งจ ะผ่า นไป และจ ะมีผู้ให ญ่อุ ปถั มภ์ ห ม อ ช้ๅงได้ออกมาเผຍว่ามี 5 ຮาศี 5 …

Read More

ห ม อลัก ษณ์ ฟันธ ง ธค.64 นี้ ຮาศีใ ดจ ะร ว ย รว ยล้ นฟ้ า รั บทรั พ ย์ก้อ นโ ต ใช้เงิ นทอ งไม่รู้ห ม ด

ห ม อลัก ษณ์ ฟันธ ง ธค.64 นี้ ຮาศีใ ดจ ะร ว ย รว ยล้ นฟ้ า รั บทรั พ ย์ก้อ นโ ต ใช้เงิ นทอ งไม่รู้ห ม ด ຮาศีพฤษภ (14 …

Read More

4 วันเกิดชีวิตจะพบเจอเงินทอง มีบ้าน มีรถ

4 วันเกิดชีวิตจะพบเจอเงินทอง วันอังคาร ดวงชะตาของคนเกิดวันอังคาร เป็นดวงที่น่าอิจฉาเป็นอย่างมาก เพราะมักมีคนคอยช่วงเหลือค้ำจุนอยู่แทบไม่ขาด แม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกป้อง คุ้มครอง อยู่ข้างๆตลอด แต่อยากให้เพิ่มความพยายามเข้าไปในการกระทำทุกอย่าง เพราะนั้นจะส่งผลสำเร็จที่ให้ได้เห็นเป็นกอบเป็นกำ หากทำงานต่างถิ่นอยู่ ช่วงนี้มีโอกาศก้าวหน้าสูงมากมาก วันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เลื่อนต่ำแหน่งหรือขยายบริษัทให้เตรียมตัววางแผนรับมือเอาไว้ให้ดี ดวงชะตาจะพ้นเคราะห์และเป็นช่วงที่มีความสุข ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน วันศุกร์ เป็นดวงที่จะได้เจอผู้ใหญ่อุปถัมป์ คนมีอายุมากกว่า เจ้านาย หัวหน้าหรือรุ่นพี่ช่วงนี้จะมีได้แวะวนข้องเกี่ยวอาจ จะมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม ให้ได้ดีทางอาชีพการงาน หรืออาจจะความสำเร็จในการค้าขายและ อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นการค้าขายกับต่างชาติ วันพฤหัสบดี การงานจะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงกว่าคนเกิดวันอื่นๆ ทำให้มีเงินเก็บเยอะขึ้น …

Read More

4 ร าศีเตือนระวังจะร วยมาก จนฉุดไม่อยู่

ร า ศีเมถุ น จับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง มีโอกาสทำเ งิ นก้อนใหญ่ บางคนเลื่ อนขั้ นตำแหน่ง ได้งานใหม่ที่รๅยได้ดี หุ้นขึ้น เ งิ นจากทางไกล ต่างประเท ศ แต่ก็อย่ าชะล่ าใจใช้เ งิ นไม่ยั้ งคิด อย่าลืมว่ามีมาก ไหนก็หมดได้ถ้าใช้มากกว่าที่มี ที่ดีที่สุดคือแบ่งเก็บเ งิ …

Read More

5 วันเกิดนำพาชีวิตมั่งคั่ง หมดหนี้สิน ชีวิตดีตลอดปี 64 ถึง 65

กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเดือนเมษายน หรือเดือนแรกของวันขึ้นปีใหม่ไทย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สาหัสเลยสำหรับใครหลายๆ คน แต่สำหรับเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของคนที่เกิด 5 วันนี้ที่ยิ่งให้ยิ่งรวย ทำบุญ หนุนนำ ให้ชีวิตมั่งคั่งมั่งมี หมดหนี้สิน รับเงินเป็นกอบเป็นกำ นำพาชีวิตมั่งคั่งมั่งมี หมดหนี้สิน ชีวิตดีตลอดปี 64 ถึง 65 ได้แก่… สำหรับท่านผู้อ่านที่เกิดวันจันทร์ พ้นเคราะห์เสียที ลำบากมาเป็นสิบๆ ปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เป็นอย่างมาก และหลัง 10 พฤษภา …

Read More

4 วันเกิด มีเกณฑ์ได้จับเงินล้าน ถูกรางวัลที่ 1

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำน ายที่มีชา วเน็ ตพูดถึ งเยอะมากๆ สำหรับคำทำน าย 4 วันเกิ ด เตรียมจับเ งินล้ าน ถูกรางวั ลที่ 1 ใครที่รออยูาวันนี้เรามาฝากกั นเเล้วจ้า วันจันทร์ วันพุธ วันพุธ วันศุกร์ วันศุกร์ วันเสาร์ วันเสาร์ วันเสาร์ เรียกว่าเป็น 4 วันเกิ ด …

Read More

3 ร าศีด วงดีสุดจะร วยแบบฟ้าผ่ า

จริงๆ ในเดือนมีน าค ม มีหลายร าศีที่ด วงชะต าดีขึ้น แต่ถ้าจะด วงดีแบบเนื้ อๆ เน้นๆ เลยต้องขอยกให้ 3 ร าศีดังต่อไปนี้ที่หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.) เป็นร าศีที่ด วงดีแบบ X2 …

Read More