10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต น้อยคนที่จะมีนิสัยแบบนี้

10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต น้อยคนที่จะมีนิสัยแบบนี้ การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแรงแต่อย่างใด แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีได้   1. เธอรู้จักให้อภัย อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้ 2. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมีความสุขแบบไหน 3. เธอพึ่งพาตัวเอง เธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเอง เธอสามารถควบคุมชีวิตเองได้ 4. เธอไม่โลกสวย แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ าย เธอมักจะมองโลกตามความเป็นจริง และมีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไป 5. เธอไม่ยึดติดอดีต แต่กลับเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนอนาคต …

Read More

สาเหตุผลที่ผู้หญิงแก่เร็ว เพราะดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตัวเอง ทำเพื่อคนอื่นมากเกินไป

สาเหตุผลที่ผู้หญิงแก่เร็ว เพราะดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตัวเอง ทำเพื่อคนอื่นมากเกินไป ในชีวิตของผู้หญิง เป็นเจ้าหญิง 20 ปี เป็นราชินี 1 วัน เป็นนางสนม 10 เดือน เป็นแม่นม ทั้งชีวิต นี่คือทั้งชีวิตของลูกผู้หญิง เธออุ้มลูกไปด้วยทำกับข้าวไปด้วย ซักผ้าไปด้วย เธอใช้มือที่เต็มไปด้วยฟองของผงซักผ้าปาดเหงื่อที่ไหล บนใบหน้า และบอกกับตัวเองว่า รอสักวัน เมื่อลูกของแม่โต แม่ก็คงจะได้พักกับเขาบ้างสักที เมื่อลูกของเธอเริ่มเรียนในระดับประถมเธอยิ่งยุ่งมากกว่าเดิม นอกจากงานที่ต้องทำเธอต้องคอย สอดส่องว่าลูกคบเพื่อนยังไง? เพื่อนคนนั้นของลูกจะเป็นคนดีหรือคนร้ าย? วงเวียนชีวิตของเธอวกไปวนมาอยู่กับที่ทำงาน …

Read More

ผู้หญิ ง ที่สู้ ชี วิ ต เธอ มักเ ก่ ง ก ว่ าค นทั่ ว ๆไป เพราะเธ อ ผ่ านอ ะไร ม ากกว่าที่คุ ณคิ ด

การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแร งแต่ อย่างใดนะ แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ และมีอนาคตที่ดีได้ และหากคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย ากอะไร แค่เปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วล่ะ   1. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ 2. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมี ให้ความสุขอย่างไร 3. เธอรู้จักให้อภัย อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้ 4. เธอมีความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณเธอ 5. เธอไม่รู้สึกแพ้ แม้บ้างครั้งจะดู …

Read More