อ่าњก่อนจะสาຍเกินแก้ คนที่พ่อแม่ยังอยู่ อ่านแล้วดีมาก

คนที่พ่อแม่ยังอยู่ อ่าњนะ ก่อนจะสาຍเกินไป เวลาไม่มีเงิน คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่ แต่พอมีเงิน คนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อน อย า กได้รถ คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่ แต่พอมีรถ คนแรกที่จะไปรับคือแฟนและเพื่อน ร้านอาหารหรู บรรย ากาศคลาสสิค มีไว้สำหรับแฟนและเพื่อน อาหารบนโต๊ะที่บ้าน มีสำหรับพ่อและแม่ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า มีไว้สำหรับแฟนและเพื่อน ทีวี และสวนหน้าบ้าน มีไว้สำหรับพ่อและแม่ พ่อและแม่ คิดบัญชีค่าใช้จ่ายก่อนนอน เพื่อความอยู่รอด …

Read More