9 ภาพที่คุณควรมีไว้ติดบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ วาสนา เพิ่มบารมีให้กับเจ้าของบ้าน

สำหรับคนค้าขายมาเสนอกันนั้นคือศาสตร์ของรูปภาพเสริมโชคลาภ บารมีในการทำงาน โดยรูปภาพที่เลือกมานั้นไม่เพียงแต่สวยงาม เหมาะแก่การประดับบ้านหรือร้านแล้วยังมีความหมายแฝงเ อ า ไว้อีก 1 ภาพมังกร มังกรถือว่าเป็นสัตว์สำคัญที่สุดของชาวจีนและเป็นสัตว์เทพที่ศั ก ดิ์ สิทธิ์ ส า ม า ร ถ เ ห า ะ เหินเดินอากาศและแหวกน้ำดำดินได้ มังกรจึงเหมาะมาก สำหรับการส่งเสริมธุรกิจการค้า ให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะสำนักงานหรือร้านค้า ช่วยเรียกโชคลาภให้มาเยือน 2. ภาพน้ำตก …

Read More