เมื่อห ม ดก ร ร มต่อกัน ไม่ ว่ า ใ ค ร ก็ ต้ อ ง จากกันไป

ใครก็ไม่อาจเลี่ยง การพลัดพรากจากกัน คนเราไม่ว่าอยู่ในสถานะคบกันหรือแต่งงาน มีครอบครัว ก็ต้อง เ จ็ บ ป วด ด้วยกันทั้งนั้น กับการพลัดพรากสูญ เ สี ย ข อ ง รักไป การเจอคนใหม่ในช่วงระหว่างคบหากัน หากจากกันด้วยดีมักไม่เป็นปัญหา แต่หากจากกันด้วยการยื้อแ ย่ง เขา แ ย่ ง ฉัน เธอแ ย่งเขา …

Read More