ปร ะ ช าช นป ลื้ ม ได้ เ ห็ นเ ป็ น บุ ญต า ‘เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ ทร งป ร ะก อ บอ าห า ร

พระจริยวัตรเรียบง่าย ‘เจ้าฟ้าทีปังกรฯ’ ทรงประกอบอาหาร-ล้างจาน ด้วยพระองค์เอง (ชมคลิปท้ายข่าว) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพดีขึ้น “พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” จึงทรงปฏิบัติพระ องค์เป็นแบบอย่าง ของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง “พระองค์ที” ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท …

Read More