เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา แต่อย่าเ ถี ย งกับคนที่ไม่ยอมรับความจริง

เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา ชมคนด้วยวาจา มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ ทำ ร้ า ย คนด้วยวาจา เจ็บยิ่งกว่า ทิ่ ม แ ท ง ด้วยหอกดาบ เถียงแพ้นักปราชญ์ ยังได้ความรู้กลับมา เถียงกับคน โ ง่ มีแต่จะ เ สี ย เ ว ล า เจ้าสวดมนต์ …

Read More