ประชาชนเฮ เน็ตประชารัฐใช้ ฟ รี 3 ปี เริ่มลงทะเบียนได้แล้ว พร้อมติดตั้งให้ถึงบ้าน

บริการสุดประทับใจ พร้อมติดตั้งให้ถึงบ้าน เน็ตประชารัฐใช้ ฟ รี 3 ปี เริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดีๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีพื้นที่อยู่ในบริเวณ 60 จังหวัด ติดตั้งให้ถึงบ้าน เน็ตประชารัฐความเร็วสูงฟรี 3 ปี เปิดลงทะเบียนแล้ว คณะ ก ร ร ม การกิจการกsะจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. เปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ชายขอบ 60 …

Read More