อยากให้อ่าน เปิดตำราชีวิต เจ้าสัวซีพี เก่งแล้วไม่ขยัน จะไม่มีวันเก่งจริง

คนไทยควรอ่าน! เปิดตำราชีวิต”เจ้าสัวซีพี”มหาเศรษฐีอันดับ1ของไทย”เก่งแล้วไม่ขยัน จะไม่มีวันเก่งจริง” เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เมื่อมองย้อนกลับไป มีหลายเหตุการณ์ราวกับเพิ่งจะผ่านพ้นเมื่อวันวาน… ธนินทร์ เจียรวนนท์ ที่ปัจจุบันอายุของเขาเข้าสู่วัย 78 ปีแล้ว และ “เจี่ย เอ็กชอ” คุณพ่อของเขา ชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองแต้จิ๋ว หอบเอาเสื่อผืนหมอนใบ และกระสอบเมล็ดพันธุ์ผักถุงใหญ่ รอนแรมมาจนถึงเมือง “หมั่งก๊ก” หรือบางกอก แล้วเปิดร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชื่อ “เจียไต๋จึง” ซึ่งเป็นภาษาแต้จิ๋ว แต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลางจะอ่านว่า “เจิ้งต้า” หมายถึงความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เที่ยงตรง ซึ่งกลายมาเป็นฐานรากธุรกิจของ …

Read More

6 ปีนักษัตร ได้เป็นเศรษฐี จากเคยมีปัญหาจะมีโชคแทน

หมอดูเทวดาทัก 6 ปีนักษัตรนี้ ๑วงเด่น เหลือเกินในช่วงนี้ โชคชะตาวาสนาที่มีจะทำให้ได้เป็นเศรษฐี ชีวิตจะดีขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ ใครที่เคยมีปัญหาติดขัดต่าง จะมีโชคลาภเข้ามาแทนที เรียกได้ว่าดีจนต้องออกมาเต ือนให้เตรียมตัวรับ อันดับ. 1 ปีขาล แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาของคนที่เกิ ดปีนักษัตรขาลนั้นเป็นช่วงขาลงก็ตามมีรายจ่ายมากกว่ารายรับและแน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนประทุเข้ามาแบบหลายทางเหลือเกินแต่ก็นะมันก็จะผ่านไปในวันนี้แหละภาระหนี้สินของคุณจะหมดไปในช่วงไม่เกินปีนี้เล็กน้อยก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ หากคุณอย า กมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้คนจะต้องลงทุนมีกิจการเป็นของตัวเองบ้างลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริงทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อันดับ.2 ปีมะเมีย ในช่วง 45 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าชีวิตยังไม่ค่อยปรับตัวดีขึ้นสักเท่าไหร่หยิบจับอะไรไปก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลวทิ้งไว้หรือแต่ภาระหนี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายมากแต่ทว่า๑วงของคุณก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วจนติดอันดับ 1ใน 7 ของผู้ที่ปลดหนี้สิน ในช่วงนี้เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยการทำมาค้าขายของคุณจากที่อยู่ในช่วงฝืดเคืองการเงินมาตลอดนั้นก็จะทุเลาลงอย่างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณจะประสบความไหลลื่นไม่ดีมากทุกอย่างเป็นไปได้สวยเลย อันดับ. …

Read More

เผยบอกไว้เลยว่าคนเกิດ7วันใดโชคเข้าข้าง ด ว งเจ้าสัวจับออร่าพุ่งเจิดจรัส

เผยบอกไว้เลยว่าคนเกิດ7วันใดโชคเข้าข้าง ด ว งเจ้าสัวจับออร่าพุ่งเจิดจรัสคนที่เกิດทั้ง 7วันนี้เกิດวันใด๑วงดีเป็นพิเศษ แม้ว่าในช่วงปี 64 ที่ผ่านมานั้นจะเจอปัญหามามากมาย ชีวิตเริ่มผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ด ว งชะตา หากรอคอยสิ่งใด จะได้สมอารมณ์หมาย 1 ออร่าพุ่งเจิดจรัส คนเกิດวันพุธ ผู้ที่เกิດวันพุธ จะเห็นได้ว่าหมอดูหน้าคนได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า คนเกิດวันพุธเป็นคนที่ด ว งแข็ง ทำอะไรก็จะไม่ค่อยเจอกับปัญญาใหญ่ สักเท่าไหร่ แต่ชัดเจนเลยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น คนเกิດวันพุธเจอกับ ปัญหาเ รื่ อ …

Read More

ห​ล ว งพี่อุเท ​น วัดท่าไม้ เ ผ ย​ร าศี ด ว งเศ ร ษ ฐีชะต า​ฟ้ าเ​ปิ ด เ​ตรี ย ม​รั บท รั พ ย์ ก้ อ นใ​ห ญ่

ห​ล ว งพี่อุเท ​น วัดท่าไม้ เ ผ ย​ร าศี ด ว งเศ ร ษ ฐีชะต า​ฟ้ าเ​ปิ ด เ​ตรี ย ม​รั บท รั พ ย์ ก้ อ นใ​ห ญ่ ​หากพูด​ถึงการ​ดูดวง …

Read More

จ ะรว ຢมา ก 5 นักษัต s จา กค นไ ม่เค ຢมี ปล ดห นี้ปล ดสิ น ออ กร ถให ม่ป้า ຢแด ง

จะรวຢมาก 5 นักษัตs จากคนไม่เคຢมี จะมีมากจ นคนอิ จ ฉ า อันดับที่ 5. ท่านที่ เกิ ด ปีมะเส็ง ช่วงนี้ ปั ญหา ต่างในชีวิตเข้ามา รุ ม เร้ า ไม่เว้นแต่ละวัน หมดเ รื่ อ งนั้น เ รื่ …

Read More

4ร าศีใ น 12 ร าศี ช่ว งนี้ ว้าวุ่ น’ด ว งเงิ น-งา น’รุ่งริ่ ง รา ยจ่า ยบา นแถ มถู กใ ส่ร้า ย

4ร าศีใ น 12 ร าศี ช่ว งนี้ ว้าวุ่ น’ด ว งเงิ น-งา น’รุ่งริ่ ง รา ยจ่า ยบา นแถ มถู กใ ส่ร้า ย หมอดูชื่อดัง ทำนายดวง 4 ใน 12 ราศี ช่วงนี้ …

Read More

7 นั กษั ตร ด ว งจะดีอย่า งมา ก พ้ นเครา ะห์ด ว งช ะต าพุ่ งแร ง เงิ นไห ลม าเข้า โบ กมื อล าควา มจ น เจริ ญมั่งคั่ ง

7 นั กษั ตร ด ว งจะดีอย่า งมา ก พ้ นเครา ะห์ด ว งช ะต าพุ่ งแร ง เงิ นไห ลม าเข้า โบ กมื อล าควา มจ น เจริ ญมั่งคั่ …

Read More

5 ຮ าศีนี้ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม 10 ปี กำลังจะผ่า นพ้ นไป กลา ยเป็นเศรษฐีชั่ วข้า มคื น

5 ຮ าศีนี้ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม 10 ปี กำลังจะผ่า นพ้ นไป กลา ยเป็นเศรษฐีชั่ วข้า มคื น อันดับ 5 ຮาศีตุลย์ สิบปีที่ผ่านมาดว งช ะต าลุ่มดอน …

Read More