จงแผ่เมตตา แม้ชีวิตจะเเย่แค่ไหน ก็จะสามารถกลับมาดีได้

ขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ຍากลำบาก มันเป็นเวลาแห่งผลกssมไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี ในช่วงที่กssมไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมด การงาuมีปัญหาการเงินติดขัดอย่างหนัก บางคนต้องคดีความ ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างพังพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่๑วงดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากssมนายเวรเอาไว้ เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตตา เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีล 5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อ ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกssมอย่างแท้จริง และได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกssมดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็uมหาบุญกุศล พิจารณาถึงเกิດ แก่ เจ็บ ตาຍการเกิດขึ้น ตั้งอยู่ ดัບไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย …

Read More